Di Linh: Lan tỏa lớn trong học tập và làm theo Bác
Cập nhật lúc 09:05, Thứ Sáu, 21/07/2017 (GMT+7)
Phát huy kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 06 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) Di Linh chỉ đạo các TCCS đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua hơn một năm tổ chức thực hiện, việc học tập và làm theo Bác đã đạt được những kết quả tốt, có sức lan tỏa lớn, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống chính trị, xã hội tại địa phương. 
 
Ông Hà Văn Duyên - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Di Linh cho biết, sự thành công trong thực hiện Chỉ thị 06, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã cho phép BTVHU Di Linh đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý trong việc tổ chức chức thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, ngoài việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, BTVHU Di Linh chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chỉ thị 05 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong toàn huyện. Kết quả, đến nay, toàn huyện đã tổ chức được 21 lớp học tập, quán triệt cho gần 3.500 lượt cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia học tập. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên về sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Cùng với đó, BTVHU Di Linh còn chỉ đạo các TCCS đảng, các ngành chức năng, các cấp chính quyền tổ chức tuyên truyền sâu rộng chỉ thị này trong đời sống chính trị, xã hội tại địa phương, dưới các hình thức: Lồng ghép trong các buổi chào cờ đầu tuần, đầu tháng, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, hội họp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng các cụm pa nô, áp phích, tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động, xây dựng các chuyên mục, chuyên đề trên hệ thống Đài TT-TH huyện, trên cổng thông tin điện tử của huyện… 
 
Đến nay, không chỉ có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, mà cả quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Di Linh đều có ý thức, trách nhiệm trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
 Đặc biệt, trong tổ chức thực hiện, các TCCS đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương ở Di Linh đã tuân thủ đúng chỉ đạo của BTVHU về việc gắn thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) theo phương châm: Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau. Theo đó, cán bộ chủ chốt, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị phải làm gương cho cán bộ, đảng viên cấp dưới trong tự phê bình, phê bình, kiểm điểm, trong thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống và tác phong gần dân, gắn bó, có trách nhiệm với nhân dân, chống các biểu hiện xa hoa, lãng phí, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. 
 
Qua sự gắn kết thực hiện giữa Chỉ thị 05 với Nghị quyết TW4, tại Di Linh đã xây dựng được phong trào: “4 biết”, “4 giữ gìn”, “4 không” và “4 chống”.
 
Qua sự gắn kết thực hiện giữa Chỉ thị 05 với Nghị quyết TW4, tại huyện Di Linh đã xây dựng được các phong trào như: “4 biết” (Biết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Biết tình hình của địa phương; Biết tham mưu hiệu quả, chất lượng; Biết tận tình phục vụ nhân dân); “4 giữ gìn” (Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; Giữ gìn sự đoàn kết; Giữ gìn bí mật của Đảng; Giữ gìn vệ sinh môi trường); “4 không” (Không hút thuốc lá nơi công sở; Không uống rượu bia trước và trong giờ làm việc; Không vi phạm Luật ATGT; Không tham nhũng, lãng phí); “4 chống” (Chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; Chống bè phái cục bộ; Chống quan liêu, cửa quyền, xa rời quần chúng nhân dân; Chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch cách mạng). Các phong trào này được các cấp, các ngành, các cán bộ, đảng viên trong huyện hưởng ứng mạnh mẽ, tạo nên sự chuyển biến tích cực trên mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.
 
Đó chính là cơ sở của sự lan tỏa sâu rộng trong thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nói về vấn đề này, ông Hà Văn Duyên nhấn mạnh: Sự lan tỏa trong thực hiện Chỉ thị 05 thể hiện ở chỗ: Ở đâu, bất cứ trong môi trường nào, bối cảnh nào, nếu có cán bộ, đảng viên nào có biểu hiện vi phạm về 4 biết, 4 giữ gìn, 4 không, 4 chống, chỉ cần người đứng đầu, hoặc ai đó nhắc khẽ là tự khắc cán bộ, đảng viên đó phải tự điều chỉnh bản thân mình. Thậm chí, trong các cuộc họp dân, các buổi chào cờ buổi sáng, hoặc tiếp xúc cử tri… khi người dân góp ý cho cán bộ, đảng viên về sự thiếu chuẩn mực trong thực hiện 4 biết, 4 giữ gìn, 4 không, 4 chống là cán bộ, đảng viên phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm, khắc phục sửa chữa. 
 
“Qua hơn một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tại huyện Di Linh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả bước đầu này là cơ sở để huyện Di Linh thực hiện Chỉ thị 05 đạt kết quả tốt hơn, bền vững hơn trong thời gian tới” - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Di Linh khẳng định.
 
HOÀNG VƯƠNG MỸ
,
.