Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05
Cập nhật lúc 09:11, Thứ Tư, 26/07/2017 (GMT+7)
Thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc ĐUK đã nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mặc dù đã có những chuyển biến bước đầu trong nhận thức và hành động, song vẫn còn nhiều thách thức cần tiếp tục giải quyết để thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
 
Sau khi có văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, từ tháng 5/2016 đến tháng 7/2017, ĐUK đã ban hành 15 công văn, kế hoạch, chương trình, hướng dẫn… cụ thể sát với đặc trưng của các TCCSĐ; trong đó, hướng dẫn cụ thể các công việc cần làm ngay, từ việc xây dựng kế hoạch đến triển khai, tổ chức thực hiện.
 
Khác với trước đây, đợt này ĐUK đã tổ chức các lớp học quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết trên cho hơn 800 đồng chí là cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối và các TCCSĐ trực thuộc. Đồng thời, giao trách nhiệm cho các TCCSĐ trong khối tiếp tục tổ chức học tập cho cán bộ, đảng viên tại đơn vị mình. Trên cơ sở hướng dẫn của ĐUK tỉnh, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. 
 
Đồng chí Lương Văn Mừng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khẳng định: “Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ chính trị có tầm quan trọng bậc nhất hiện nay. Tuy nhiên, để thực hiện thành công, hiệu quả, đem lại những chuyển biến tích cực, cụ thể thì không phải chuyện dễ dàng trong ngày một ngày hai. Và, để làm được điều này, đòi hỏi công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ ĐUK phải có nhiều nội dung, cách thức khác nhau, phù hợp với đặc điểm tình hình của các TCCSĐ trong khối mới có thể đem lại hiệu quả”. 
 
Trong việc thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ ĐUK đã chọn 7 TCCSĐ trực thuộc làm điểm, từ đó rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng nhằm đảm bảo chất lượng việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ.  
 
ĐUK còn yêu cầu cấp ủy các cấp phải kiên trì, bền bỉ trong lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên, quyết liệt trong tổ chức thực hiện với phương châm: “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; “việc gì cần làm ngay phải làm ngay”…; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới…
 
Từ yêu cầu thực tiễn, Ban Thường vụ ĐUK đã chỉ đạo các TCCSĐ phải gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với Chỉ thị 05. Dựa trên yêu cầu của Trung ương, ĐUK đã xây dựng hướng dẫn cụ thể cho các TCCSĐ để hướng dẫn cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng cam kết thực hiện. Tại Đảng bộ Cục Thuế, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05, trong cách học tập, quán triệt Nghị quyết đã có sự đổi mới bằng việc phát huy tinh thần dân chủ, lấy ý kiến thảo luận đóng góp của cán bộ, đảng viên, người lao động nhằm xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình đơn vị. Chương trình hành động được chia thành 5 nhóm nội dung cụ thể để đi vào thực hiện từng vấn đề đối với Nghị quyết Trung ương 4 cũng như Chỉ thị 05… Ngoài ra, Đảng bộ Cục Thuế còn chỉ đạo các đảng ủy viên, bí thư các chi bộ có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện gắn với việc xây dựng chương trình công tác của đơn vị cũng như đặc thù công việc của từng cá nhân phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Những tiêu chuẩn cần “xây” và những điều cần “chống” của công chức Thuế và tuyên ngôn ngành Thuế đã được lồng ghép vào các nội dung “làm theo”. Trong đó, đi sâu vào việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng tiêu cực.  
 
Ngoài ra, một số TCCSĐ đã có những hoạt động cụ thể như: Chi bộ Nhà sáng tác tổ chức hội trại sáng tác viết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Sở Ngoại vụ đã có hoạt động chấm điểm đảng viên hàng tuần và gắn nội dung “làm theo” vào từng vị trí công tác; khối các cơ quan hành chính tổ chức cuộc thi cải cách hành chính…
 
“Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã bước đầu có sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động. Họ đã nhận thức được những vấn  đề cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng cũng như công tác xây dựng Đảng; ý nghĩa của Chỉ thị 05 và nhận diện được các biểu hiện suy thoái; đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động. Công tác lãnh đạo chỉ đạo, cũng như chất lượng sinh hoạt của các chi bộ đã được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng tại các đơn vị được chú trọng hơn nữa. Vai trò nêu gương của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã được phát huy” - đồng chí Lương Văn Mừng khẳng định.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là, vẫn còn những TCCSĐ tổ chức kiểm điểm nhận diện các biểu hiện suy thoái trong nội bộ chưa thực sự nghiêm túc; một số nơi đã tổ chức kiểm điểm song cấp ủy, bí thư, đảng viên chưa thực sự nhìn nhận các biểu hiện suy thoái, tự tô hồng thành tích, không thừa nhận khuyết điểm. Trong thực hiện Chỉ thị 05, nhiều cá nhân đăng ký làm theo nội dung còn chung chung, chưa rõ ràng nên rất khó khăn trong đánh giá kết quả thực hiện...
 
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung trên và tạo được những bước chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, ngoài hướng dẫn, đôn đốc kịp thời của ĐUKCCQ tỉnh, sự năng động, linh hoạt của các TCCSĐ, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên thì vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đóng vai trò nòng cốt, quyết định.  
 
NGỌC NGÀ
,
.