Báo Lâm Đồng xứng đáng là cơ quan thông tin, tuyên truyền chủ lực của tỉnh
Cập nhật lúc 11:45, Thứ Sáu, 18/08/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Báo Lâm Đồng là cơ quan cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đồng thời là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân địa phương.
 
Những năm qua, đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đồng thời,  tổ chức tiếp nhận, xử 1ý, đăng tải thông tin kịp thời, chính xác; thực sự là diễn đàn của nhân dân; góp phần xây dựng đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh. Bên cạnh đó đã  chủ động đấu tranh kiên quyết, sắc bén với những âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch;  bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, viên chức có lập trường, quan điểm vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và có đạo đức nghề nghiệp.
 
Với chức năng, nhiệm vụ của một tờ báo Đảng địa phương, từ khi phát hành số báo đầu tiên đến nay, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Báo Lâm Đồng luôn luôn coi trọng công tác chính trị tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, viên chức (CB, PV, VC) có lập trường, quan điểm vững vàng, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao đạo đức, phong cách của người làm báo; thường xuyên chú trọng công tác tự phê bình và phê bình... Công tác chính trị tư tưởng đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố quan điểm, lập trường, tư tưởng, niềm tin của CB, PV, VC.
 
Trải qua chặng đường 40 xây dựng và phát triển, Báo Lâm Đồng đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên đạt được nhiều thành tích nổi bật. Từ chỗ 10 ngày một số báo, đến nay đã nâng lên thành 5 số/ tuần; ngoài ra còn có Trang báo điện tử, ấn phẩm  Tin ảnh Dân tộc – Miền núi; chất lượng tờ báo không ngừng được nâng lên. Đặc biệt trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Báo Lâm Đồng luôn đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng tư tưởng, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nội dung, hình thức của Báo  từng bước được đổi mới, tăng cường thông tin về cơ sở, kịp thời phát hiện, phản ảnh những nhân tố mới, nhân tố tích cực; chú trọng nâng cao tính phản biện, đấu tranh, phê phán những tiêu cực, mặt trái trong xã hội; phản ánh những vấn đề xã hội quan tâm; hạn chế thông tin thiếu chính xác, thiếu tính định hướng; các thể tài ngày càng đa dạng, phong phú hơn…Công tác xây dựng chi bộ, cơ quan, các đoàn thể đoàn kết, thống nhất cùng nhau phấn đấu hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo Lâm Đồng vẫn còn một số mặt hạn chế như: Việc đổi mới nội dung và hình thức thông tin còn gặp nhiều khó khăn; đội ngũ phóng viên nhiệt tình, có trách nhiệm nhưng còn trẻ, vốn sống và trình độ nghiệp vụ còn hạn chế; một số sai sót về thông tin, kỹ thuật vẫn còn xảy ra; cơ sở vật chất kỹ thuật còn hạn chế... Hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức chưa cao, thiếu tính năng động; cơ cấu đội ngũ CB, PV, VC còn nhiều bất cập; công tác phát triển Đảng, tạo nguồn cán bộ còn gặp khó khăn … 
 
Để thực sự xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, bước vào giai đoạn phát triển mới, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, báo Lâm Đồng cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức. Điều đó đòi hỏi đội ngũ CB, PV, VC phải không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; đổi mới và nâng cao chất lượng của tờ báo đáp ứng nhu cầu thông tin, tuyên truyền trong giai đoạn mới. 
 
Trước hết, Báo Lâm Đồng phải bảo đảm giữ vững tôn chỉ, mục đích; tăng cường đấu tranh với các quan điểm sai trái, các hiện tượng tiêu cực trong xã hội nhằm nâng cao hiệu quả và tính hấp dẫn của tờ báo. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng bộ máy, nhất là đội ngũ biên tập viên, kỹ thuật - dàn dựng; cải tiến quy trình làm báo để rút ngắn thời gian, bảo đảm tính thời sự của tác phẩm báo chí; tăng cường trang thiết bị đáp ứng quy trình xuất bản báo.  Đồng thời, cải thiện chế độ  nhuận bút theo hướng khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo, nâng cao hiệu quả tác động tích cực của tác phẩm báo chí…
 
Tập trung thông tin, tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phản ánh những vấn đề phát sinh và khắc phục những hạn chế vướng mắc... góp phần định hướng dư luận, cổ vũ, động viên, chia sẻ kinh nghiệm, để các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước triển khai trong thực tiễn đạt hiệu quả cao. 
 
Đổi mới nội dung thông tin, cách đưa tin; phản ánh kịp thời, trung thực thực tiễn sinh động của đời sống; đề cao tính phát hiện, đánh giá, phân tích tình hình, đề xuất các giải pháp thực hiện. Tăng cường bài viết có tính tổng kết thực tiễn, phản biện xã hội sâu sắc, có sự tìm tòi, sáng tạo trong chọn lựa thể tài; chú trọng đưa tiếng nói của người dân trên báo nhất là những vấn đề xã hội quan tâm; không để xẩy ra tình trạng sai sót thông tin. Hình thức tờ báo đổi mới theo hướng báo chí hiện đại, phù hợp với nhu cầu bạn đọc; các trang mục được bố trí lại, tạo điểm nhấn rõ nét; tin, bài ngắn gọn, nhiều thông tin; hình thành các trang chuyên đề, tăng tính chuyên sâu; cải tiến hình thức trình bày hấp dẫn độc giả. Khuyến khích phóng viên đi cơ sở và mạnh dạn trình bày quan điểm, góc nhìn của mình về vấn đề, sự kiện mà phóng viên tâm đắc; khen thưởng kịp thời các tác phẩm có đề tài phát hiện, được bạn đọc quan tâm hoặc có cách thể hiện độc đáo, ấn tượng... 
 
Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đảm bảo không chỉ nhanh nhạy, giỏi nghề mà còn phải có bản lĩnh vững vàng, trung thực, khách quan, mang tính xây dựng trong phản ánh thông tin; khắc phục tình trạng nhận định, đánh giá chủ quan, suy diễn không có cơ sở. Điều này đòi hỏi phải chú trọng hơn nữa đến công tác chính trị tư tưởng; thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ...Tiếp tục củng cố, sắp xếp lại bộ máy; bố trí CB, PV, VC một cách phù hợp nhằm phát huy sở trường, năng lực, tính năng động, sáng tạo của từng bộ phận, cũng như mỗi cá nhân; khắc phục tình trạng trì trệ, thiếu năng động. Đồng thời nâng cao phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong thời đại thông tin số.
 
40 năm qua, Báo Lâm Đồng đã có những bước tiến rõ nét, thể hiện được bản lĩnh và vai trò, trách nhiệm của mình; khẳng định vị trí là một trong những tờ báo quan trọng của tỉnh, xứng đáng là nơi cung cấp nguồn tin trung thực, đảm bảo độ tin cậy đối với bạn đọc. Trong giai đoạn mới, Báo Lâm Đồng cần không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức; phát triển thêm sản phẩm; nâng cao chất lượng đội ngũ; từng bước hiện đại hóa phương tiện kỹ thuật, đảm bảo tiếp cận phương thức hoạt động của báo chí hiện đại;…xứng đáng là cơ quan báo chí đi đầu trong công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương.        
                                                    
NGUYỄN VĂN HƯƠNG
,
.