Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm việc tại Lâm Đồng
Cập nhật lúc 17:09, Thứ Năm, 10/08/2017 (GMT+7)
Ngày 10/8, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng đoàn công tác của Bộ đã có chuyến làm việc với Lâm Đồng về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp và một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ Lâm Đồng.
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: B.Trung
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: B.Trung
Tham gia buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố trong tỉnh.
 
Theo báo cáo của Sở Nội vụ Lâm Đồng, trong thời gian qua, tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời ban hành các văn bản quy định về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đảm bảo tính pháp lý và phù hợp quy định hiện hành của nhà nước, đúng thẩm quyền và phân cấp quản lý. Tỉnh cũng thường xuyên tiến hành rà soát sắp xếp lại bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh đúng theo quy định của Trung ương, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính (CCHC), theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; biên chế công chức của tỉnh giữ ổn định trong nhiều năm nay và tỉnh đã thực hiện tinh giảm biên chế theo đúng lộ trình.
 
Tỉnh cũng thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh CCHC, xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC. Hàng năm, Lâm Đồng đều ban hành các chương trình, kế hoạch, trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đến nay đã được thực hiện tại 20/20 sở ngành, 12/12 huyện thành, 147/147 xã phường. Tỉnh cũng tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính cùng việc thực hiện các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.
 
Tại buổi làm việc đã có nhiều ý kiến trao đổi giữa các đại biểu của tỉnh với đoàn công tác của Bộ. Trong dịp này, Lâm Đồng cũng có những kiến nghị một số vấn đề với Chính phủ, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành ở Trung ương.
 
Đánh giá cao các kết quả đạt được của Lâm Đồng thời gian qua trong thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng trong thời gian đến; chú ý rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp huyện thành sao cho tinh gọn, hợp lý theo thực tiễn địa phương, không bỏ sót nhiệm vụ; thực hiện tốt việc tinh giản biên chế song song với việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bộ trưởng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế theo quy định. Tỉnh cũng cần lưu ý sắp xếp, qui hoạch lại các đơn vị công lập; thực hiện đúng qui định về công tác cán bộ; đẩy mạnh phân cấp cho các sở, ngành và địa phương.
 
Trong CCHC, Bộ trưởng đề nghị tỉnh chỉ đạo quyết liệt hơn trong thời gian đến và nên chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm; đồng thời chú ý đến công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn cùng tăng tính hài lòng của người dân trong CCHC.
 
Viết Trọng
,
.