Cảnh giác với âm mưu diễn biến hòa bình
Cập nhật lúc 09:22, Thứ Sáu, 11/08/2017 (GMT+7)
Diễn biến hòa bình (DBHB) là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động nhằm chống phá, tiến tới lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN). Đặc trưng của chiến lược DBHB là chủ yếu dùng các biện pháp phi vũ trang, kết hợp với bạo loạn lật đổ, răn đe quân sự và chiến tranh can thiệp. 
 
Thế hệ trẻ LLVT tỉnh ra sức học tập, làm theo Bác. Ảnh: H.V.Việt
Thế hệ trẻ LLVT tỉnh ra sức học tập, làm theo Bác. Ảnh: H.V.Việt
Từ thập kỷ 80 thế kỷ trước, DBHB đã trở thành chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và được thực hiện có kết quả, góp phần quan trọng làm sụp đổ, tan rã Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu. Đối với Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc chịu thất bại trong chiến tranh xâm lược, nhưng chưa từ bỏ ý định trở lại xác lập vai trò thống trị: Từ “Kế hoạch hậu chiến” sau năm 1975, đến “chiến tranh phá hoại nhiều mặt”. Theo đó, từ những năm 80 trở đi, kẻ thù phối hợp với các lực lượng phản động trong và ngoài nước thực hiện chiến lược DBHB nhằm lật đổ chế độ chính trị nước ta, nhưng không có kết quả. Chúng nhận định, ở Việt Nam thế hệ cộng sản lớp trước đã được rèn luyện qua quá trình cách mạng, khó lay chuyển. Vì vậy, diễn biến phải từ từ, từng bước với các thủ đoạn: Tập trung kích động “những người có chính kiến bất đồng” với Đảng ta, những phần tử biến chất, bất mãn, có tư tưởng sùng bái phương Tây...; đồng thời, chúng dần hình thành các nhóm, các tổ chức chính trị phản động trong nước, có sự chỉ đạo, tiếp tay, phối hợp từ bên ngoài để chống phá, dùng “cộng sản lật đổ cộng sản” như đã làm ở Đông Âu. 
 
Thông qua quan hệ kinh tế, văn hóa, ngoại giao, lợi dụng chiêu bài “nhân quyền”,”dân chủ”, ép ta chấp nhận nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, nền chính trị “đa nguyên, đa đảng đối lập”, chuyển hóa, đổi màu thế hệ trẻ, biến họ thành những người theo cộng sản nhưng “đỏ vỏ xanh lòng”, để trong tương lai thực hiện kế hoạch “cộng sản con lật đổ cộng sản cha”.
 
Từ đầu năm 2001, các thế lực thù địch dấy lên chiến dịch vu cáo Việt Nam về nhân quyền, lấy nhân quyền làm vỏ bọc để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta, đòi dân chủ (cực đoan), đòi tự do ngôn luận (cho bọn tay sai đội lốt tôn giáo hoạt động chống chính quyền, chống nhân dân), tự do lập hội (cho bọn chống đối lập các tổ chức chính trị phản động)... Bên cạnh đó, các tổ chức phản động người Việt lưu vong tích cực tập hợp lực lượng, củng cố tổ chức, tăng cường tác động về nước, đặc biệt chú ý đến tầng lớp thanh niên. Chúng đã triển khai hai chiến dịch “thức tỉnh và hướng dẫn thanh niên” trong cuộc “đấu tranh đòi tự do dân chủ”. Đặc biệt, chúng tận dụng khai thác các phương tiện truyền thông, mạng Internet để tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, kích động, chia rẽ Đảng, Quân đội, Công an và nhân dân ta.
 
Để tác động trực tiếp vào thanh thiếu niên, nhất là những người lười học tập, rèn luyện, chúng đẩy mạnh du nhập văn hóa phẩm phản động, đồi trụy, kích thích lối sống bản năng thấp hèn nhằm làm sa đọa đạo đức, lối sống thế hệ trẻ. Các lực lượng phản động chống đối, trong đó có cả những người từng hoạt động cách mạng với các chiêu bài “tâm huyết”, “vì nước vì dân”, “góp ý với Đảng”, “yêu cầu tự do dân chủ”... thực hiện các thủ đoạn “lật án”, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ cán bộ Đảng và Nhà nước hướng vào thế hệ trẻ, lung lạc họ, làm cho họ hoang mang, suy giảm niềm tin đối với Đảng, chế độ XHCN, xa rời lý tưởng cách mạng, “nhạt Đảng, khô Đoàn”, từng bước trở thành công cụ của bọn phản động, chống lại các thế hệ cha anh, chống lại dân tộc. 
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế hệ trẻ nước ta là thế hệ “Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”, luôn xung phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, có tinh thần học hỏi cầu tiến bộ, trong tu dưỡng đạo đức cách mạng. 
 
Nắm bắt quy luật tự nhiên và xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặt thế hệ trẻ vào vị trí trung tâm của nước nhà. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”.
 
Được thừa hưởng những thành quả cách mạng do các thế hệ cha anh mang lại, được chăm lo, bồi dưỡng toàn diện, có khả năng và điều kiện tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ Quân đội, cần phải ý thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, tiếp thu sự giáo dục, lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp, chủ động, tích cực phòng, chống mọi âm mưu, thủ đoạn DBHB của các thế lực thù địch, giữ vững và phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng Quân đội chính quy, hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Thiếu tá HOÀNG VĂN VIỆT 
,
.