Đảng bộ thị trấn Đinh Văn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Cập nhật lúc 09:06, Thứ Hai, 07/08/2017 (GMT+7)
Thị trấn Đinh Văn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Lâm Hà. Diện tích thị trấn trên 3.531 ha, có 27 tổ dân phố với 4.703 hộ, trên 21.000 khẩu gồm 12 dân tộc anh em (trong đó đồng bào K’Ho, Chil, Mạ... chiếm 1/3). Phần lớn nhân dân thị trấn sống bằng nông nghiệp và một số khác thuộc thành phần kinh doanh, buôn bán, tiểu thủ công nghiệp, các hộ cán bộ, công chức, viên chức...
 
Mới đây, về công tác, Chủ tịch UBND thị trấn Ka Bích cho chúng tôi biết: Thị trấn được công nhận đô thị loại 5 vào năm 2015, năm 2017 tập trung hoàn thành các tiêu chí văn minh đô thị, nay đã đạt 16/24 tiêu chí và phấn đấu năm 2020 đạt tiêu chí đô thị loại 4. Đinh Văn đang đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, khắc phục tình trạng sản xuất manh mún; nhân rộng các mô hình sản xuất giỏi. Thị trấn chú trọng phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) bằng biện pháp đầu tư thâm canh, không mở rộng diện tích canh tác. Hiện hộ nghèo vẫn còn 194 hộ, chiếm 5,5% (trong đó, đồng bào DTTS 9,17%), hộ cận nghèo 379 hộ (hộ DTTS chiếm 17,3%). Thời gian qua, Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm đạt kết quả cao nhất trong việc đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.  
 
Nội dung sinh hoạt gắn với giải quyết những vấn đề thiết thực
 
Đảng bộ thị trấn Đinh Văn có 39 chi bộ (27 chi bộ tổ dân phố) với 446 đảng viên (55 đảng viên người dân tộc thiểu số). Đảng viên phân bố ở các chi bộ không đồng đều, phần lớn chi bộ đông đảng viên thường tập trung ở những khu vực trung tâm; chi bộ vùng nông thôn có ít đảng viên, một số chi bộ phải điều động tăng cường đảng viên để sinh hoạt chi bộ. Vượt qua khó khăn, nhiều năm qua, Đảng bộ thị trấn là một trong những Đảng bộ tiêu biểu của Đảng bộ huyện Lâm Hà. Trong các mặt công tác, Đảng ủy Đinh Văn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trên cơ sở đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương.   
 
Theo lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Đinh Văn: Trước khi có Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Đảng bộ Đinh Văn và đảng viên trong Đảng bộ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, tuy nhiên chưa đồng đều, nội dung sinh hoạt chuyên đề chưa rõ nét. Thời gian qua, Đảng ủy đã phân công 13 Đảng ủy viên, 1 đồng chí phụ trách 3-4 chi bộ cơ sở để sâu sát thực tế. Sau khi thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, nhìn chung sinh hoạt chi bộ được duy trì định kỳ hằng tháng theo quy định; nội dung sinh hoạt đa dạng, phong phú; sinh hoạt diễn ra nghiêm túc. Ý thức trách nhiệm của đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên không ngừng nâng cao. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Các chi bộ trực thuộc sinh hoạt đều đặn từ ngày 3 đến 5 hằng tháng. Trong các buổi sinh hoạt có điểm danh, ghi biên bản; đảng viên tham dự đạt khoảng 95% trở lên. Nội dung sinh hoạt chi bộ có thông báo tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, địa phương; thông báo các văn bản quy định phải phổ biến đến từng đảng viên; quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; phổ biến các nghị quyết, văn bản và kế hoạch của Đảng ủy thị trấn. Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác trong tháng trên các lĩnh vực, chi bộ thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng tới và phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Nội dung sinh hoạt chuyên đề tập trung bàn biện pháp điều hành của tổ dân phố, bàn công tác mặt trận phối hợp với các đoàn thể triển khai các nhiệm vụ được giao. Sinh hoạt chi bộ đã có nhiều đổi mới và nâng cao chất lượng khi tập trung cho các vấn đề thiết thực như: Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; phân công trách nhiệm đảng viên trong phát hiện, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, đặc biệt các chi bộ đông đồng bào DTTS, vùng có đạo, các doanh nghiệp.
 
Thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo thực hiện văn minh trong tổ chức cưới hỏi, ma chay, lễ, tết…, tránh xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội. 
 
Ngoài sinh hoạt định kỳ, một số chi bộ chủ động tổ chức nội dung sinh hoạt theo chuyên đề như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết nạp đảng viên, kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, bàn về công tác cán bộ. Nhiều chi bộ dành phần lớn thời gian để sinh hoạt tư tưởng; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, vướng mắc của đảng viên cũng như gia đình đảng viên, qua đó kịp thời có biện pháp khắc phục, tháo gỡ, giúp đỡ đảng viên vượt khó khăn. Ý thức phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ có những chuyển biến tích cực. 
 
Qua sinh hoạt phát hiện và kịp thời ngăn chặn, góp ý cho những đảng viên có biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, làm việc cầm chừng, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao… Trong 2 nhiệm kỳ qua, ở Đảng bộ thị trấn chưa có đảng viên nào vi phạm khuyết điểm, bị xử lý kỷ luật. 
 
Chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy thị trấn Đinh Văn phân công các Đảng ủy viên dự sinh hoạt trực tiếp chỉ đạo các chi bộ tổ chức hội nghị kiểm điểm nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát nội dung nguyên tắc sinh hoạt. Thông qua sinh hoạt cho thấy nhận thức về nguy cơ và nhận diện những biểu hiện suy thoái đối với từng chi bộ, đảng viên đã rõ ràng hơn. Mỗi cán bộ, đảng viên tự xác định rõ ý thức, trách nhiệm trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ động ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
 
Qua kiểm điểm các Đảng ủy viên và đảng viên các chi bộ trực thuộc, Bí thư Đảng ủy thị trấn Bùi Trọng Thiềm nhận xét: Trong Đảng bộ không có đảng viên biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tuy nhiên, có một số đồng chí còn biểu hiện: lười học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia học tập Nghị quyết, các lớp tập huấn, bồi dưỡng không đầy đủ; ý thức trách nhiệm trong học tập Nghị quyết chưa cao; không tập trung lắng nghe, ghi chép; không tích cực tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy; đấu tranh phê bình chưa mạnh dạn, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm…
 
Chú trọng phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng 
 
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thị trấn tuy có chuyển biến tích cực song cũng còn một số mặt hạn chế cần sớm khắc phục. Đó là ở một số chi bộ chưa duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, số lượng đảng viên tham gia không đều. Cấp ủy, chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chưa chu đáo, còn đơn điệu, chưa đi sâu vào vấn đề chủ yếu, chưa tập trung thảo luận sâu, tìm ra biện pháp tích cực để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Chưa thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, ngại đấu tranh, cấp dưới không dám phê bình cấp trên. Công tác kiểm tra và phân công nhiệm vụ cho đảng viên thiếu cụ thể, không giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ; còn lúng túng trong công tác tạo nguồn nên một số chi bộ nhiều năm liền không phát triển được đảng viên mới. Bình quân mỗi năm, toàn Đảng bộ mới kết nạp từ 15-17 đảng viên. Biên bản sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, nhất là các chi bộ tổ dân phố chưa phản ánh đầy đủ diễn biến cuộc họp, ý kiến đảng viên, không ghi thành phần, số lượng. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm thực hiện chưa tốt.  
 
Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy thị trấn Đinh Văn đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho thời gian tới. Trong đó, chú trọng phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, chi bộ tạo điều kiện để đảng viên thể hiện chính kiến, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của chi ủy, nhất là bí thư chi bộ. Đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và cấp ủy cấp trên; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Đảng ủy đối với việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW. 
 
NGUYỄN THANH 
,
.