Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính
Cập nhật lúc 17:40, Thứ Năm, 03/08/2017 (GMT+7)
* Tập trung cải thiện chỉ số PCI
 
Sáng ngày 3/8, ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị tỉnh Lâm Đồng chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị
Tham dự còn có ông Nguyễn Văn Yên - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Ngọc Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.  
 
Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Quyết định của Bộ Nội vụ về ban hành kế hoạch triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2016, với bộ chỉ số mới có nhiều thay đổi về tiêu chí. Theo kết quả công bố, Lâm Đồng xếp thứ 48/63 tỉnh, thành, so với năm 2015 giảm 22 bậc. Nguyên nhân khách quan dẫn đến chỉ số PCI giảm vì thực tế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh chưa thể thực hiện để đạt điểm hoặc đạt điểm tối đa. Còn nguyên nhân chủ quan được cho rằng một số cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện CCHC còn chậm hoặc chưa đáp ứng được 100% theo quy định. 
 
Để cải thiện chỉ số CCHC trong năm 2017, Sở Nội vụ cũng đã đưa ra những giải pháp cụ thể trong từng tiêu chí và tiêu chí thành phần như công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản Quy phạm pháp luật tại tỉnh; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện cơ chế một cửa liên thông. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những hạn chế và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm cải thiện chỉ số PCI, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong thời gian tới.
 
Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt nhấn mạnh: Trong năm 2017 và những năm tiếp theo, cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chỉ số PCI. Cần thường xuyên rà soát, kiểm tra, bổ sung thay thế hoặc hủy bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước; tiếp tục thực hiện quy hoạch cơ sở dữ liệu, ứng dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng, thư điện tử viễn thông cho các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp… 
 
THẢO TRANG
,
.