Phát huy trách nhiệm của các tổ chức chính trị trong công tác cán bộ
Cập nhật lúc 12:33, Thứ Năm, 17/08/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Đó là đánh giá được đưa ra tại Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Huyện ủy Đức Trọng vừa tổ chức.
 
Theo báo cáo, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức quán triệt nghiên cứu các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh sâu rộng trong cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các phòng ban thuộc UBND huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở.
 
Đồng thời, chú trọng phát huy trách nhiệm của các tổ chức chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tham gia trong công tác cán bộ trên các mặt như: Đề xuất quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; khắc phục những khó khăn và thực hiện hiệu quả công tác đánh giá cán bộ đảm bảo khách quan, công tâm.
 
 Từ năm 2009 đến nay, Huyện ủy Đức Trọng đã cử đi đào tạo lý luận chính trị đối với  2667 cán bộ; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ 337 cán bộ; điều động, luân chuyển 22 cán bộ. Thực hiện quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 và quy hoạch cán bộ chủ chốt và BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức và công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
 
Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận các biện pháp khắc phục khó khăn và xác định nhiệm vụ trong thời gian tới. 
 
T.VŨ
,
.