Cát Tiên: Hàng năm kết nạp Đảng trên 50 đoàn viên thanh niên
Cập nhật lúc 15:34, Thứ Hai, 18/09/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2017 - 2020” trên địa bàn huyện Cát Tiên, phấn đấu đến năm 2020, bình quân hàng năm toàn huyện giới thiệu trên 80 đoàn viên ưu tú cho Đảng và kết nạp Đảng trên 50 đoàn viên. Vận động 100% thanh niên, học sinh tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.
 
Đồng thời, phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu như: 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức; 70% tổng số thanh niên còn lại trên địa bàn huyện; 100% học sinh phổ thông được tuyên truyền học tập Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Có 100% nhà trường trong toàn huyện xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; 100% đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ thường xuyên. 
 
Đảm bảo 90% trở lên hộ gia đình được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hướng dẫn học tập cho con em trong gia đình. 
 
AN NHIÊN
,
.