Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 3
Cập nhật lúc 14:31, Thứ Năm, 28/09/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 28/9, Đảng ủy Khối các Cơ quan (CCQ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 10 khóa VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với nội dung Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 18/6/1997 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Tổng kết Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020.
 
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa VII, lãnh đạo các Ban Đảng ủy và các Đoàn thể khối, Bí thư hoặc Phó Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo, về việc thực hiện Nghị quyết số 03, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã lãnh đạo, thực hiện theo đúng phân cấp quản lý cán bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, ổn định, có tính kế thừa. Cán bộ, công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại có đủ tiêu chuẩn, thực hiện đúng quy trình, quy định, công khai, minh bạch, dân chủ.
 
Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi): từ 15 - 20%; 35 đến 45 tuổi: tỷ lệ 45 - 55%; còn lại trên 45 tuổi. Bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch không dưới 20% so với danh sách quy hoạch (đối với một số ngành đặc thù, tỷ lệ nữ có thể từ 10% đến 15%). Đồng thời, thực hiện chủ trương cấp huyện và tương đương trở lên nhất thiết phải có cán bộ nữ trong cơ cấu lãnh đạo. Chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
 
Tuy vậy vẫn còn những hạn chế như: quy hoạch cán bộ chưa thực sự gắn với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng; Cơ chế quản lý, giám sát và chế độ chính sách đối với cán bộ luân chuyển chưa được quy định cụ thể, dẫn đến việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ sau luân chuyển ở một vài tổ chức cơ sở Đảng còn có trường hợp còn bất cập, thiếu chính xác... Một số tổ chức Đảng việc phát huy dân chủ trong cán bộ công chức chưa thật sự triệt để. Tinh thần phê bình và tự phê bình của một số cán bộ, công chức chưa cao.
 
Đồng chí Vũ Kim Sinh - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh phát biểu chủ trì hội nghị
Đồng chí Vũ Kim Sinh - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh phát biểu chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các TCCS Đảng trực thuộc đã tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ như: thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân trong thực hiện công tác cán bộ và giải pháp trong thời gian tới…
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ cho rằng: Công tác cán bộ của Đảng ủy Khối CCQ cũng như các tổ chức Đảng trực thuộc được thực hiện tốt. Thời gian tới Đảng ủy Khối cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 3, tiếp tục thực hiện nghêm túc, cụ thể hóa các khâu nhất là công tác kiểm tra giám sát cán bộ. Đồng thời quan tâm hơn nữa tới công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng như làm tốt việc rà soát công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025.
 
Về kết quả Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020: Tính đến ngày 25/9/2017 đã có 219/220 các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tiến hành Đại hội xong (còn 01 Chi bộ Chi cục Quản lý thị trường thuộc Đảng ủy Sở Công thương chưa tiến hành đại hội do chưa giải quyết xong đơn thư tố cáo), đã có báo cáo kết quả Đại hội về Đảng ủy Khối và ra quyết định chuẩn y kết quả bầu cử theo quy định.
 
Cấp ủy các chi bộ có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ sở chuẩn bị tốt báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2012 - 2015 lấy ý kiến đóng góp của đảng viên trong chi bộ. Do vậy, báo cáo thể hiện đầy đủ, toàn diện các mặt công tác của chi bộ trong nhiệm kỳ qua, kiểm điểm của cấp ủy nghiêm túc gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05. Các nội dung đại hội được chuẩn bị chu đáo và chặt chẽ, đảm bảo thời gian quy định, thực sự phát huy tinh thần dân chủ trong đảng, nêu cao trách nhiệm của người đảng viên.
 
Dịp này, các TCCS Đảng cũng trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm rút ra trong công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội chi bộ trực thuộc.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Sinh khẳng định: thời gian tới Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 3. Đồng thời thực hiện tốt nghị quyết của Tỉnh ủy cũng như nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về nâng cao chất lượng TCCS Đảng, đảng viên. Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá chất lượng cán bộ. Tăng cường nhiều biện pháp để nâng cao nhận thức về công tác cán bộ trong tình hình mới đối với tất cả cán bộ, đảng viên nhằm khích lệ tinh thần tự học của cán bộ. Về công tác đại hội chi bộ cơ sở còn một số TCCS Đảng chưa quan tâm đúng mức, làm vội vàng. Đây là vấn đề cần rút kinh nghiệm để khắc phục. Sau đại hội xây dựng được đội ngũ bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên đảm bảo chất lượng. Tới đây các TCCS Đảng cần bổ sung quy chế làm việc, phân công cấp ủy xây dựng chương trình làm việc nhiệm kỳ mới cũng như thực hiện công tác đảng vụ chặt chẽ. 
 
N. Ngà
,
.