Đức Trọng: Diễn tập chiến đấu phòng thủ
Cập nhật lúc 17:01, Thứ Sáu, 29/09/2017 (GMT+7)
Ngày 29/9, UBND huyện Đức Trọng đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 3 đơn vị Liên Hiệp, Bình Thạnh và N’Thol Hạ. 
 
Chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn là thành phần cơ bản đảm bảo tính vững chắc của khu vực phòng thủ huyện, tỉnh; là địa bàn trực tiếp kết hợp kinh tế - quốc phòng - an ninh tích lũy mọi mặt sẵn sàng động viên thời chiến nhằm đối phó kịp thời mọi tình huống xảy ra; là nơi tổ chức thực hiện mọi hoạt động chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.
 
Diễn tập là hình thức huấn luyện cao nhất, toàn diện nhất, đặc biệt đối với diễn tập chiến đấu phòng thủ còn nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị theo đúng quan điểm Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị.
 
Qua các tình huống diễn tập, vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền cấp xã được thể hiện rõ nét. Dưới sự chủ trì của bí thư, chủ tịch UBND các xã, các ý kiến đã tập trung nhận định, đánh giá tình hình địch, ta và đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời trong từng giai đoạn…
 
Mục đích của cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực vận hành hệ thống chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương, hoạt động của LLVT trong giải quyết các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, thông qua cuộc diễn tập, Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể, cũng như các xã, thị trấn nghiên cứu, rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện phương án của mỗi cấp, mỗi ngành và chỉ đạo diễn tập cho các địa phương khác trong những năm tiếp theo.
 
Thy Vũ
,
.