HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ X
Góp ý dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5
Cập nhật lúc 15:11, Thứ Sáu, 29/09/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 29/9, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị lần thứ X để cho ý kiến vào các dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Hội nghị do các đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tờ trình dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Cụ thế đó là tờ trình dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10 - NQ/TW, về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 - NQ/TW, về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 - NQ/TW, về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Từ đó các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về kết cấu, bố cục, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp của từng dự thảo. Trong đó, các đại biểu đã nêu lên một số nội dung chính như, cần phân tích đánh giá sâu sắc về tình hình phát triển doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn, những thuận lợi, khó khăn, tiềm năng thế mạnh; chú trọng xây dựng đội ngũ doanh nhân có năng lực trình độ khởi nghiệp thành công và kinh doanh đúng pháp luật; cần nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực hội nhập trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cần phát triển doanh nghiệp ở cả số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động; đánh giá, dự báo cả trung và dài hạn để có lộ trình nâng cao hiệu quả quản trị của các doanh nghiệp nhà nước…
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến nhấn mạnh: việc xây dựng ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 phải thể hiện một cách tổng thể với quyết tâm cao và có tầm nhìn phù hợp với yêu cầu đổi mới của thời kỳ hội nhập; dựa trên định hướng chương trình tổng thể đó, UBND tỉnh sẽ có kế hoạch, xác định lộ trình để thực hiện nhiệm vụ cụ thể trên từng ngành, từng lĩnh vực; các huyện thành phố ở cơ sở, trên cơ sở quán triệt nghị quyết để ban hành chương trình kế hoạch cụ thể, ngắn gọn và thể hiện quyết tâm cao nhất để thực hiện nghị quyết tại cơ sở… Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến cũng đi sâu phân tích, đánh giá, tổng hợp ý kiến, nhiệm vụ, giải pháp của các đại biểu về các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 thời gian tới…
 
DUY DANH
,
.