TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI "BÚA LIỀM VÀNG"
Kinh nghiệm phát triển đảng viên mới ở Ðảng bộ huyện Ðức Trọng
Cập nhật lúc 08:12, Thứ Ba, 12/09/2017 (GMT+7)
Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy Ðức Trọng đã thành lập 2 chi bộ cơ sở, nâng tổng số lên 52 tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) trực thuộc Huyện ủy với 4.229 đảng viên. Trong đó, có 30 chi bộ cơ sở, 22 đảng bộ cơ sở với 326 chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ cơ sở. Về khối xã, thị trấn có 15 đảng bộ cơ sở với 272 chi bộ trực thuộc. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ huyện, công tác tổ chức xây dựng Ðảng đạt một số kết quả nhất định, góp phần xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều TCCSÐ; năng lực tổ chức, quản lý, điều hành của chính quyền huyện, cơ sở. Ðặc biệt, công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được quan tâm. 
 
“Chăm lo công tác phát triển Đảng, bình quân mỗi năm gần đây số lượng đảng viên mới tăng 20-30% đã trực tiếp bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, tăng cường sức chiến đấu, tính sáng tạo, năng động cho các TCCSĐ. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách từ cơ sở; tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong việc xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xóa đói giảm nghèo”.
Ðồng chí Ðỗ Minh Thế - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ðức Trọng
Tâm đắc với công tác phát triển đảng viên mới trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Trọng Đỗ Minh Thế tâm sự: Những năm trước đây, công tác phát triển đảng trên địa bàn rất khó khăn. Ở hầu hết các TCCSĐ phần lớn là đảng viên hưu trí và lớn tuổi, rất ít đảng viên trẻ. Đơn cử ở thị trấn Liên Nghĩa có trên 900 đảng viên nhưng thường xuyên chiếm từ 70-80% đảng viên hưu trí. Thực tế cho thấy, công tác phát triển đảng viên giữ các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị, lực lượng cốt cán ở thôn, tổ dân phố có mặt hạn chế. Nhiều thôn, tổ dân phố số lượng đảng viên tại chỗ thấp, cá biệt có thôn các chức danh cấp trưởng trong hệ thống chính trị chưa là đảng viên, chất lượng và cơ cấu có mặt chưa đáp ứng yêu cầu… đã làm ảnh hưởng đến vị trí, vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở địa bàn khu dân cư. 
 
Từ thực trạng trên, tháng 2/2014, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/HU về “Tăng cường công tác phát triển đảng viên giữ các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị, lực lượng cốt cán ở thôn, tổ dân phố”. Một trong những yêu cầu đề ra là tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Theo đó, công tác phát triển đảng viên phải tổ chức thực hiện một cách thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo số lượng, chỉ tiêu giao, không ngừng nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng, thành tích. Phấn đấu đến cuối năm 2015, tỷ lệ đảng viên là trưởng, phó thôn, tổ dân phố đạt trên 60%; trưởng, phó Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đạt trên 50%; công an viên, tổ trưởng bảo vệ dân phố trên 80%; trung đội trưởng, tiểu đội trưởng 100%; thôn đội trưởng, tổ đội trưởng các xã 100% (thị trấn Liên Nghĩa đạt trên 70%). Từ năm 2016 trở đi, hằng năm tăng tỷ lệ đảng viên trong các chức danh trên từ 15-20%, phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt 100% là đảng viên. Hằng năm, phát triển đảng viên trong thanh niên nhập ngũ đạt và vượt chỉ tiêu; quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên là dân quân và quân nhân dự bị từ 1-2% so với tổng số ở mỗi xã, thị trấn. 
 
Để đạt các chỉ tiêu này, các cấp ủy rà soát các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị, lực lượng cốt cán ở thôn, tổ dân phố chưa là đảng viên để chỉ đạo phân công, giao nhiệm vụ cho từng tổ chức liên quan giáo dục, giúp đỡ tạo nguồn phát triển đảng viên. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để cử những quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, hoàn thành các thủ tục, thực hiện quy trình kết nạp vào Đảng khi đủ điều kiện, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng được giao hàng năm. Đối với những quần chúng giữ các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị, lực lượng cốt cán ở thôn, tổ dân phố không đủ điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng thì lãnh đạo bố trí, sắp xếp cho hợp lý. Coi việc kết nạp đảng viên giữ các chức danh chủ chốt là một tiêu chí để đánh giá, phân loại TCCSĐ trong sạch vững mạnh. 
 
Để tạo nguồn phát triển đảng, cùng với tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ huyện đã đổi mới phương thức mở lớp đối tượng Đảng. Trước đây, các lớp đối tượng thường được tổ chức 3-4 lớp/năm tập trung ở Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Do địa bàn rộng, nhiều xã vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nằm cách xa trung tâm huyện nên số lượng học viên tham gia không đông đủ như đăng ký (có xã đăng ký 10 nhưng đi chỉ được 3), vì nhiều lý do nên có học viên bỏ học. 
 
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho quần chúng ưu tú tham dự các lớp đối tượng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao các ban xây dựng Đảng và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện khảo sát và tiến hành mở lớp tại từng xã có yêu cầu hoặc theo cụm xã do vậy đã có đông quần chúng theo học. Từ mỗi năm chỉ kết nạp được khoảng 150 đảng viên nhưng thực hiện Chỉ thị 17-CT/HU đã nâng lên 180 - 220 và có năm phát triển được gần 260 đảng viên. Năm 2016, Đảng bộ mở 5 lớp đối tượng Đảng cho 336 quần chúng tham dự; kết nạp 250/200 đảng viên theo kế hoạch (đạt 125%). Sang năm 2017, tính đến đầu tháng 7, Đảng bộ mở 2 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 166 quần chúng tham gia, kết nạp 97/200 đảng viên mới (nữ 55, dân tộc thiểu số 12, tôn giáo 14). Trong đó, một số đảng bộ xã kết nạp được số lượng đảng viên cao như: Hiệp Thạnh kết nạp 11/12 đảng viên mới, Ninh Gia 7/12, Ninh Loan 6/11, Phú Hội 6/15… Cùng với công tác phát triển Đảng, công tác quản lý, kiểm tra, giáo dục, bồi dưỡng, nâng chất lượng đội ngũ đảng viên được quan tâm thường xuyên, chú trọng thực hiện nguyên tắc “tự phê bình - phê bình”; ý thức tự học, tự rèn luyện, tinh thần phấn đấu khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập, công tác có chuyển biến khá. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, có mối liên hệ tốt với nhân dân, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao. 
 
Tuy đạt kết quả khả quan, song theo Phó Bí thư Thường trực vẫn còn một số hạn chế cần sớm khắc phục như: Công tác phát triển đảng viên của một số TCCSĐ còn chậm trễ, phát triển trong lực lượng dân quân tự vệ còn thấp. Nguyên do là chưa thực sự quan tâm đến quy trình thủ tục hồ sơ kết nạp đảng viên, ít kiểm tra đôn đốc dẫn tới hồ sơ chậm trễ, thiếu thành phần hồ sơ. Trong thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ và các đoàn thể ở xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Thông qua các hoạt động và phong trào, chủ động phát hiện, giới thiệu những quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp Đảng, nhất là quần chúng ưu tú giữ các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị, lực lượng cốt cán ở thôn, tổ dân phố.   
 
ÐAN THANH
,
.