Tăng cường kiểm tra, giám sát trong thực hiện Chỉ thị 05
Cập nhật lúc 08:10, Thứ Sáu, 08/09/2017 (GMT+7)
Trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc đăng ký nội dung chung chung, không thiết thực, ý thức trách nhiệm trong thực hiện chưa cao còn xảy ra ở nhiều đơn vị. Tuy nhiên, việc tăng cường kiểm tra, giám sát cũng như đề cao tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã góp phần khắc phục có hiệu quả tình trạng trên. Và, cách thức thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPÐKÐÐ) huyện Ðạ Tẻh là một ví dụ. 
 
“Chi nhánh VPĐKĐĐ là một trong những đơn vị điển hình trong khối các cơ quan của huyện đi đầu trong thực hiện có hiệu quả việc thực hiện triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của BCH TW Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Trong năm 2016, chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong đánh giá, xếp loại đảng viên, viên chức, xếp loại chi bộ, đơn vị. Nhờ việc tăng cường kiểm tra, giám sát cũng như thực hiện nghiêm các quy định, chi bộ đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với 1 đồng chí với hình thức khiển trách do vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”. Ông Hồ Quốc Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ðạ Tẻh
Chi nhánh VPĐKĐĐ có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng quản lý cập nhật, chỉnh lý, thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai cho các tổ chức, cá nhân theo quy định hiện hành của nhà nước. Năm 2016, Chi bộ Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đạ Tẻh được tách ra từ Chi bộ Phòng Tài nguyên Môi Trường, trở thành một chi bộ độc lập trực thuộc Huyện ủy. VPĐKĐĐ huyện Đạ Tẻh hiện có 14 cán bộ, công nhân viên, trong đó có 6 đảng viên.
 
Ông Hồ Quốc Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đạ Tẻh đánh giá: “Trong việc thực hiện triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của BCH TW Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chi bộ VPĐKĐĐ đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công việc chuyên môn của đơn vị. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn được giao; tự liên hệ bản thân, đề ra mục tiêu và phương hướng phấn đấu của bản thân… đã góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề của đơn vị”.
 
Cụ thể về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Phụng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đạ Tẻh cho biết: “Sau khi mỗi cá nhân hoàn thành bản đăng ký của mình, cuộc họp toàn cơ quan sẽ được tổ chức để xem xét những nội dung đăng ký của các cá nhân. Từ đó những nội dung đăng ký mang tính hình thức, qua loa hay không mang tính khả thi, thiếu thiết thực sẽ được góp ý để sửa đổi. Có đến 50% nội dung đăng ký chưa đạt, nên chi bộ nghiêm khắc yêu cầu các cá nhân phải làm lại, đăng ký nội dung thiết thực phù hợp với từng cương vị công tác của mỗi cá nhân, trên cơ sở những hạn chế của bản thân về mặt nào thì đăng ký nội dung học tập đó để từng bước khắc phục, hạn chế khuyết điểm. Bởi thế những nội dung đăng ký chủ yếu gắn với các nhiệm vụ như: đảm bảo giải quyết hồ sơ đo đạc đúng hạn, cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính kịp thời, thực hiện các thủ tục hành chính đảm bảo nhanh gọn cho người dân…”.
 
Cũng theo ông Phụng, sau khi nắm rõ nội dung đăng ký của từng cá nhân, chi bộ và lãnh đạo cơ quan thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát thực hiện của các cá nhân. Cụ thể như việc ở VPĐKĐĐ có sổ ghi chép - đây là công cụ giám sát thời gian làm việc của nhân viên cũng như các nhiệm vụ đo đạc ở bên ngoài. Tránh tình trạng lợi dụng thực hiện nhiệm vụ đo đạc để ra ngoài giờ hành chính. Việc có hồ sơ bị trả, lượng hồ sơ trả chậm cao và phản ánh của người dân đối với cán bộ được cơ quan nghiêm khắc nhắc nhở xử lý. Thứ năm hàng tuần, trong cuộc họp của đơn vị những cá nhân vi phạm trong tuần sẽ bị nhắc nhở và ghi tên lên bảng thông báo của cơ quan và các hình thức xử lý sẽ tăng dần. Hàng tháng, hàng quý chi bộ, cơ quan sẽ xem xét kết quả thực hiện để kịp thời biểu dương những cá nhân thực hiện tốt và kịp thời góp ý, nhắc nhở những cá nhân chưa thực hiện tốt. Nhờ vậy chuyện cán bộ đi làm đúng giờ, làm việc nghiêm túc, thậm chí đêm đến vẫn lên văn phòng tranh thủ làm cho hết công việc là điều mà cán bộ toàn huyện Đạ Tẻh đều thấy ở văn phòng.
 
Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ cũng như các lãnh đạo của đơn vị xác định ý thức gương mẫu đi đầu trong nội dung đăng ký cũng như các quy định khác của cơ quan. “Có vậy mình mới nhắc nhở được anh em”, ông Nguyễn Minh Phụng nói.
 
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 trong thời gian tới,  lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh xác định, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục như công tác tuyên truyền, chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở thì việc tăng cường kiểm tra, giám sát sẽ được đẩy mạnh nhằm tăng cường tính nghiêm túc kỷ luật trong thực hiện; đồng thời, kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm yếu kém của từng cá nhân để khắc phục.
 
NGỌC NGÀ
,
.