Tham gia xây dựng chính quyền trên nhiều phương diện
Cập nhật lúc 09:05, Thứ Hai, 11/09/2017 (GMT+7)
Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như quy chế phối hợp giữa MTTQ với HĐND - UBND, thời gian qua, Ủy ban MTTQ thành phố Đà Lạt đã phát huy tốt vai trò tham gia xây dựng chính quyền trên nhiều phương diện, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và chính quyền địa phương, xây dựng thành phố Đà Lạt ngày càng văn minh, thân thiện, phát triển bền vững.
 
Từ đầu năm 2017 đến nay, MTTQ Đà Lạt đã tích cực tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biển hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, nổi bật và hiệu quả nhất đó là đã tổ chức thành công Hội thi “Cán bộ Mặt trận cơ sở với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở. Hội thi được tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2017 với hình thức làm tập san, thi sân khấu hóa với thể loại kịch, văn nghệ mừng sinh nhật Bác, thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều câu chuyện cảm động, hình ảnh của Bác hiện lên vô cùng thiêng liêng và tạo sức lay động tới người xem. Hội thi thực sự đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội về việc học và làm theo Bác. 
 
Ngoài ra, MTTQ đã phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động nhân dân tham gia thực hiện nghĩa vụ thuế, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm…
 
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được MTTQ thành phố Đà Lạt thực hiện. MTTQ Đà Lạt đã triển khai hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, 16 đơn vị phường, xã trong thành phố về “Tổ chức giám sát cán bộ, công chức, viên chức về đạo đức, tác phong, lề lối làm việc và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao”. Việc làm này bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, hướng đến xây dựng tác phong “gần dân, giúp đỡ dân, giải quyết tốt nguyện vọng chính đáng của nhân dân”.
 
Hệ thống MTTQ phường, xã đã tích cực thực hiện giám sát tại địa phương, đồng thời tập trung vào tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng để làm tốt vai trò giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở, nhất là việc thực hiện công khai, minh bạch, chất lượng các công trình dân sinh tại địa phương do Nhà nước và nhân dân cùng làm.
 
Tham gia giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 cũng là một nội dung hết sức quan trọng được MTTQ phát huy tích cực. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát” được chính quyền phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận duy trì thường xuyên. UBND các cấp đã gắn việc thực hiện dân chủ với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính, dân vận chính quyền, xây dựng và thực hiện quy ước cộng đồng dân cư ở thôn, tổ dân phố. Nhiều nội dung đã được công khai niêm yết tại trụ sở để dân biết như: công khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm, các dự án, công trình đầu tư, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn... Bên cạnh đó, Ban Thanh tra nhân dân các phường, xã đã thường xuyên củng cố, kiện toàn và tổ chức nhiều đợt thanh tra giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước đối với chính quyền địa phương, nhất là việc thu - chi ngân sách, thu - nộp sử dụng các loại quỹ, trật tự xây dựng, quản lý bảo vệ và phát triển rừng, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
Ban Giám sát đầu tư cộng đồng của các phường, xã cũng đã phối hợp kiểm tra nhiều công trình có vốn Nhà nước và nhân dân đóng góp như đường hẻm, đường liên tổ, liên thôn, xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, thu - chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp, các vụ việc tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân… đều được Ban giám sát thực hiện rất trách nhiệm, phát huy hiệu quả, tạo niềm tin trong nhân dân.
 
Tham gia trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, MTTQ Đà Lạt đã chủ động nắm bắt tình hình của các tầng lớp nhân dân địa phương, chủ động giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật. 
 
NGUYỆT THU 
,
.