Tiếp xúc cử tri chuyên đề góp ý Luật Bảo vệ và phát triển rừng
Cập nhật lúc 17:03, Thứ Năm, 07/09/2017 (GMT+7)
Để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 7/9, Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề góp ý Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
 
Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) gồm 12 chương, 111 điều, quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản. Về tên gọi của Luật theo ý kiến của nhiều chuyên gia, các nhà khoa học đề nghị lấy tên luật là Luật Lâm nghiệp cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh và nội dung của Dự thảo Luật. Có ý kiến đại biểu cho rằng, tại điều 8 quy định về chủ rừng, đề nghị được bổ sung các đối tượng được nhận chuyển nhượng, tặng, cho, nhận thừa kế rừng từ tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật là chủ rừng và điều này đã được tiếp thu, bổ sung tại khoản 9 điều 2.
 
Về việc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng có ý kiến cho rằng đề nghị việc quy định về nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng phải gắn liền với đất rừng. 
 
Đối với chính sách phát triển lâm nghiệp, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về chính sách phát triển lâm nghiệp, quy định cụ thể hơn đối với đầu tư bảo vệ - phát triển rừng sản xuất là rừng tự nhiên khi nhà nước đóng cửa rừng tự nhiên...
 
Tiếp thu các ý kiến đóng góp cho dự án luật của các đại biểu, Đoàn ĐBQH sẽ tổng hợp báo cáo, giải trình, tranh luận về các vấn đề đại biểu nêu trong kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV trong thời gian tới.
 
Nguyệt Thu
,
.