Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong buổi đến thăm và làm việc tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV
Cập nhật lúc 16:44, Thứ Sáu, 15/09/2017 (GMT+7)
Công văn từ Văn phòng Chính phủ cho biết, buổi làm việc ngày 6/8/2017 tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV (TTLTQG IV) được Phó Thủ tướng đánh giá cao, đặc biệt là tập thể CCVC-NLĐ của TTLTQG IV trong việc giữ gìn, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn.
 
Công văn xác nhận, những nội dung đề xuất, kiến nghị được Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Bộ Tài chính và UBND tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu và lập phương án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phù hợp để lưu giữ an toàn và phát huy tốt nhất giá trị của khối tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn. 
 
Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn tài liệu tổ chức trưng bày, triển lãm di sản tư liệu Châu bản, Mộc bản Triều Nguyễn, nhất là những tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đến nhân dân Việt Nam và thế giới.
 
Cho phép phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện xã hội hóa một phần các hoạt động khai thác, quảng bá, phát huy giá trị tài liệu Châu bản, Mộc bản Triều Nguyễn nói riêng và các tài liệu lưu trữ có giá trị nói chung.
 
LÊ HOA
,
.