Cát Tiên: 10 tháng, kết nạp 95 đảng viên mới
Cập nhật lúc 17:41, Thứ Ba, 31/10/2017 (GMT+7)
Bà Đinh Thị Kim Dung - Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Cát Tiên cho biết, 10 tháng đầu năm 2017, toàn Đảng bộ huyện Cát Tiên đã kết nạp mới 95 đảng viên, tăng 5 đảng viên so với chỉ tiêu, kế hoạch cả năm 2017, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 1.901 đồng chí, đang tham gia sinh hoạt trong 26 tổ chức cơ sở đảng. Trong số đảng viên kết nạp mới, có 68 đảng viên là đoàn viên, 42 đảng viên ở nông thôn, 15 đảng viên là đồng bào DTTS, 10 đảng viên có tín ngưỡng tôn giáo, 2 đảng viên có trình độ học vấn tiểu học, 6 đảng viên có trình độ học vấn THCS, 87 đảng viên có trình độ học vấn THPT, 21 đảng viên có trình độ chuyên môn trung cấp, 9 đảng viên có trình độ học vấn cao đẳng và 87 đảng viên có trình độ chuyên môn đại học.
 
Cùng với việc phát triển đảng viên vượt kế hoạch như đã nói, 10 tháng qua, Đảng bộ huyện Cát Tiên đã tặng Huy hiệu Đảng cho 93 đảng viên, gồm: 12 đảng viên nhận Huy hiệu 30 tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 tuổi Đảng, 65 đảng viên nhận Huy hiệu 45 tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 tuổi Đảng.
 
Hoàng Vương Mỹ
,
.