CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022:
Xây dựng Hội thánh Chúa trong lòng dân tộc Việt Nam
Cập nhật lúc 08:50, Thứ Tư, 25/10/2017 (GMT+7)
Nhân dịp Ðại hội đại biểu Người Công giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022, phóng viên Báo Lâm Ðồng có cuộc phỏng vấn Linh mục Hoàng Văn Chính - Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Ðồng để giúp bạn đọc và đông đảo bà con giáo dân biết rõ hơn về những thành quả nổi bật của Ủy ban Ðoàn kết Công giáo tỉnh thời gian qua cũng như nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
 
Phóng viên: Xin Linh mục cho biết những thành tựu nổi bật của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệm kỳ 2012 - 2017.
 
Linh mục Hoàng Văn Chính
Linh mục Hoàng Văn Chính
Linh mục Hoàng Văn Chính: Ủy ban Đoàn kết Công giáo là một tổ chức xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, có nhiệm vụ tập hợp,  đoàn kết rộng rãi mọi người công giáo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.
 
Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ngoài dịp nhìn lại quá trình 25 năm hình thành và phát triển của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng; đồng thời cũng  tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong đồng bào Công giáo, khẳng định hơn nữa trách nhiệm của người công giáo trong tư cách vừa là công dân, vừa là thành phần dân chúa.  
 
Đối với Lâm Đồng, đồng bào theo các Tôn giáo khác nhau chiếm trên 60% dân số, trong đó Giáo phận Đà Lạt nằm trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 379.122 giáo dân (137.493 giáo dân là đồng bào dân tộc thiểu số), chiếm 31% dân số toàn tỉnh.
 
Trong tinh thần hiệp thông với Giáo hội và đồng hành cùng dân tộc, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể qua các lĩnh vực:
 
Thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo: Trong 5 năm qua, đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng đã phát huy, khai thác được tiềm năng, thế mạnh vào quá trình phát triển kinh tế chung của đất nước, luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đời sống của đồng bào Công giáo ngày càng được nâng cao.  
 
Công tác từ thiện - nhân đạo và các hoạt động xã hội thể hiện trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm lo cho người nghèo, người có công với cách mạng. Trong tinh thần “dấn thân phục vụ”, các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được coi là hoạt động trọng tâm hàng đầu. Đồng bào Công giáo tỉnh luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, nên các hoạt động từ thiện nhân đạo được quan tâm tích cực.  
 
Trong sự nghiệp giáo dục, với tinh thần chung tay, góp sức cho sự nghiệp phát triển giáo dục tỉnh nhà: Các hội dòng nữ tu Công giáo tích cực tham gia trong lĩnh vực giáo dục lứa tuổi nhà trẻ mầm non với 87 cơ sở và được đánh giá có chất lượng rất tốt; các lớp học tình thương được mở để phục vụ các em kém may mắn; các trường dạy nghề do Dòng Lasan, Dòng Don Bosco đang hoạt động rất có hiệu quả; có một số nhà nội trú giúp trẻ em dân tộc thiểu số nghèo có điều kiện đi học; các “Chương trình tiếp sức mùa thi” được tổ chức rất tốt; công tác khuyến học được hầu hết các giáo xứ và các cộng đoàn dòng tu quan tâm. 
 
Trong xây dựng đời sống văn hóa mới, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội: Thực hiện 10 nội dung của phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo” kết hợp với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả. Đồng bào Công giáo ngày càng có ý thức và trách nhiệm trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cuộc sống vui tươi lành mạnh, xa lánh các tệ nạn xã hội theo tinh thần đạo đức Kitô giáo. Đã có nhiều khu dân cư có đông đồng bào Công giáo trong tỉnh trở thành điểm sáng trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Một điều đáng tự hào đó là những địa bàn có đông đồng bào Công giáo sinh sống thì thường ít hoặc không có tệ nạn xã hội.  
 
Thưc hiện chính sách, pháp luật Nhà nước góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội: Các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được bà con giáo dân tuân thủ để góp phần xây dựng đất nước, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.
 
Phóng viên: Để có được những thành tựu nổi bật nêu trên, những bài học kinh nghiệm được rút ra là gì, thưa Linh mục?
 
Linh mục Hoàng Văn Chính: Từ thực tiễn phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng 5 năm qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm. Đó là bài học về truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó với dân tộc của đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng có được là nhờ vào các yếu tố: Yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam; Xác tín vào điều mà Thư Chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào đối với người công giáo không phải  là những tình cảm tự nhiên phải có, mà còn là một đòi hỏi của Phúc âm”; Ý thức rằng lòng yêu nước chỉ có sức mạnh khi khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.  
 
Thứ hai, đó là tinh thần “Đồng hành cùng dân tộc” của đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng. Đồng hành cùng dân tộc “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” chính là động lực thúc đẩy người công giáo tích cực dấn thân vào các mặt của đời sống xã hội.  
 
Thứ ba, đó là nhờ có vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo trong việc hướng dẫn và phát huy các phong trào thi đua yêu nước. Là một tổ chức xã hội, thành viên của Mặt  trận Tổ quốc, Ủy ban Đoàn kết Công giáo cần phải mở rộng, đổi mới phương thức hoạt động; luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, đường hướng hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; phát huy tốt vai trò nòng cốt tiên phong, động viên người công giáo chu toàn bổn phận đối với đất nước và Giáo hội như Huấn từ của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI “Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”.
 
Phóng viên: Để tiếp tục tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đồng bào Công giáo, vận động bà con tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đặt ra trong thời gian tới là gì, thưa Linh mục?
 
Linh mục Hoàng Văn Chính: Trong thời gian tới, phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng cần tập trung triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” với 8 nội dung cụ thể. Đó là: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Đoàn kết xây dưng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. Xây dựng gia đình theo gương gia đình Thánh Gia, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, biết thương yêu mọi người. Tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo; chăm sóc và giúp đỡ những đối tượng chính sách, những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn, rủi ro, bất hạnh. Nâng cao hiệu quả nếp sống đạo qua nỗ lực thực hiện đường hướng mục vụ của hàng Giáo phẩm Việt Nam là góp phần xây dựng Hội thánh Chúa trong lòng dân tộc Việt Nam, quyết tâm gắn bó với vận mệnh quê hương.
 
Phóng viên: Trân trọng cám ơn Linh mục đã dành thời gian trả lời phỏng vấn! 
 
NGUYỆT THU (thực hiện)
,
.