Đam Rông: 12 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số
Cập nhật lúc 08:14, Thứ Ba, 03/10/2017 (GMT+7)
12 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình đã được phát hiện tại huyện Đam Rông trong 9 tháng đầu năm 2017. Những vi phạm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chủ yếu là sinh con thứ 3 trở lên. 
 
Trước thực tế trên, ngành chức năng huyện cùng với cấp ủy, chính quyền các xã và các cơ quan, đơn vị huyện Đam Rông đã và đang tiến hành xử lý các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình trong cộng đồng dân cư.
 
ÐAM TRỌNG
,
.