Đề nghị công nhận phân loại đơn vị hành chính huyện Đức Trọng là đơn vị hành chính loại I
Cập nhật lúc 09:33, Thứ Sáu, 27/10/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - HĐND huyện Đức Trọng đã tổ chức kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ 5), nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm xem xét thông qua các tờ  trình của UBND huyện, gồm: Tờ trình về đề nghị phân loại đơn vị hành chính huyện Đức Trọng và tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND huyện.
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Trên cơ sở các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tồ đặc thù của huyện Đức Trọng, UBND huyện Đức Trọng trình HĐND huyện kết quả chấm điểm các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính huyện Đức Trọng theo quy định tại điều 13 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016. Đối chiếu với quy định trên, huyện Đức Trọng đạt 88 điểm, thuộc khung điểm của đơn vị hành chính huyện loại I.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thông qua đề án phân loại đơn vị hành chính huyện; đồng thời thông qua Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của UBND huyện. Trên cơ sở này, UBND huyện Đức Trọng sẽ báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng thẩm định, trình Bộ Nội vụ xem xét, quyết định công nhận phân loại đơn vị hành chính huyện Đức Trọng là đơn vị hành chính loại I trực thuộc tỉnh Lâm Đồng.
 
T.VŨ
,
.