Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri chuyên đề góp ý Luật Quốc phòng (sửa đổi)
Cập nhật lúc 17:26, Thứ Năm, 19/10/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều ngày 19/10, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Tạo - Phó trưởng đoàn chuyên trách chủ trì đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cùng tham dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo các phòng ban trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự.  
 
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề góp ý luật Quốc phòng
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề góp ý luật Quốc phòng
Dự thảo Luật Quốc phòng lần này được thông qua gồm 7 chương, 46 điều quy định chính sách quốc phòng, tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, lực lượng vũ trang nhân dân, đảm bảo quốc phòng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng. Mục tiêu của luật nhằm hướng đến xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ nền văn hóa dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 
 
Tại buổi tiếp xúc, có ý kiến đề xuất: Phải xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt, lấy lực lượng dân quân tại chỗ để đảm bảo huấn luyện, xây dựng chương trình nội dung đảm bảo về con người, về thời gian, về trang bị… để xây dựng lực lượng dân quân tham gia nhiệm vụ quốc phòng. Lực lượng dân quân tự vệ phải được tổ chức huấn luyện nhiệm vụ hàng năm. Công tác quốc phòng được thực hiện ở các bộ, ngành, trung ương có thể kiêm nhiệm, tuy nhiên ở các địa phương cấp xã thì nên có xã đội phó làm chuyên trách, quan tâm giải quyết lương để đáp ứng yêu cầu của cán bộ. Trong công tác quốc phòng để đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả, nên chỉ đạo các địa phương thành lập Ban chỉ đạo quốc phòng, trong đó chủ tịch UBND cùng cấp làm trưởng ban.
 
Có ý kiến cho rằng, về khoản 2 sửa đổi thực hiện chủ quyền quốc gia nên sửa thiết thực để ngăn chặn đẩy lùi làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù. Về thiết quân luật và giới nghiêm, đề nghị bổ sung cần quy định rõ các văn bản, nghị định dưới luật không để chồng chéo trong quá trình thực thi. Đối với chương 4 về lực lượng vũ trang nhân dân, có ý kiến đề nghị bổ sung nên thống nhất như dự thảo vì đã có luật an ninh quốc gia, nên nói rõ sự phối hợp giữa quân đội và công an nhân dân một cách cụ thể hơn, cần quy định rõ hơn về lĩnh vực hợp tác quân sự…
 
Các ý kiến góp ý thiết thực của đại diện các phòng ban Bộ Chỉ huy Quân sự đã được Đoàn ĐBQH tiếp thu, Thư ký đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo trình Ủy Ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp sắp tới.
 
Nguyệt Thu 
,
.