Ghi nhận về kết quả đại hội đại biểu người công giáo cấp huyện
Cập nhật lúc 08:14, Thứ Hai, 02/10/2017 (GMT+7)
Ðại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2017 - 2022 cấp huyện, thành phố là một sự kiện chính trị quan trọng và đã được Ban Thường trực MTTQ tỉnh, huyện quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời. Ðến nay, đại hội cơ sở đã diễn ra thành công và được Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao. 
 
Biểu dương người công giáo Lâm Đồng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: N.Thu
Biểu dương người công giáo Lâm Đồng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: N.Thu

Nhờ làm tốt công tác phối hợp giữa MTTQ và Ban Đoàn kết công giáo nên mọi công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, tuyên truyền, khen thưởng, kinh phí… được tiến hành hiệu quả. Trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội, Ban Đoàn kết Công giáo luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ cả về vật chất, tinh thần của MTTQ, chính quyền và các cơ quan chức năng cấp huyện. Phần lớn đại hội đại biểu người công giáo cấp huyện, thành phố thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo bà con giáo dân, các chức sắc, linh mục và nhân dân địa phương trong tỉnh. Đại hội diễn ra long trọng, trang nghiêm, đảm bảo các nội dung, chương trình đề ra. Huyện Đạ Huoai là đơn vị tổ chức đại hội đầu tiên vào ngày 12/5/2017 và huyện Bảo Lâm là đơn vị tổ chức cuối cùng vào 25/8/2017.
 
Ghi nhận hơn cả về công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được Ban Đoàn kết công giáo, MTTQ, các ngành quan tâm thực hiện. Các đài truyền thanh huyện, thành phố đã tích cực tuyên truyền, biểu dương, đưa tin, bài, phóng sự về những tấm gương người công giáo tham gia tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; nhiều đơn vị tập thể giáo xứ, giáo họ cũng đã tích cực tuyên truyền giáo dân tham gia xây dựng phát triển kinh tế, đóng góp nhiều cho địa phương, phát huy tốt vai trò gương mẫu trong cộng đồng với phương châm “sống tốt đời - đẹp đạo”.
 
Theo đánh giá của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, MTTQ tỉnh, các văn kiện trình đại hội người công giáo cấp huyện, thành phố đều được đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng, phát huy được trí tuệ tập thể nên báo cáo đều khá sinh động và tạo cái nhìn toàn diện về kết quả hoạt động của Ban Đoàn kết Công giáo và phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo trong cả nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương. 
 
Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã bầu ra được tổng số 233 vị ủy viên (tăng 12 vị so với nhiệm kỳ trước), gồm có 38 vị là linh mục, 12 vị nữ tu, 180 giáo dân, trong đó có 49 vị là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đơn vị có số ủy viên thấp nhất là huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Lạc Dương, Bảo Lâm. Đơn vị có số ủy viên cao nhất là huyện Lâm Hà, Đơn Dương, Bảo Lộc. Được biết, tại đại hội, nhiều tập thể, cá nhân đã được UBND, UBMTTQ huyện, thành phố khen thưởng, tuyên dương vì những đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước, có công đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng bào công giáo nhiệm kỳ qua. 
 
Đại hội đại biểu người công giáo cấp huyện, thành phố đã bầu ra được những linh mục, tu sĩ, giáo dân có năng lực, phẩm hạnh, uy tín tham gia vào Ban Đoàn kết Công giáo cấp huyện, thành phố trong nhiệm kỳ mới.
 
Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhệm kỳ 2017 - 2022, các đại hội cấp huyện, thành phố đều đề ra nhiệm vụ, đó là: tích cực thực hiện các phong trào người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, người công giáo tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con giáo dân và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường các hoạt động phối hợp giữa UB MTTQ các cấp với Ban đoàn kết công giáo trong huyện. Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền, vận động, khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc trong cộng đồng người công giáo; triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng…
 
Có thể nói, với những đóng góp tích cực trong thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết công giáo huyện, thành phố thực sự là cầu nối giữa người công giáo với Đảng, Nhà nước, giữa giáo dân với Giáo hội, giữa đạo với đời, tạo sự đoàn kết rộng rãi, động viên đồng bào công giáo phát huy tinh thần “Kính chúa yêu nước”, sống “Tốt đời đẹp đạo” và “Sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, góp phần giữ vững sự ổn định xã hội.
 
NGUYỆT THU
,
.