Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6
Cập nhật lúc 17:02, Thứ Năm, 19/10/2017 (GMT+7)
Ngày 19/10, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu ở huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6. Ảnh: D.Danh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6. Ảnh: D.Danh
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4 đến 11/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã tổ chức kỳ họp lần thứ 6 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã bàn bạc, quyết định những vấn đề lớn như: tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Đề án “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Đề án “Về công tác dân số trong tình hình mới”; Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”; Đề án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; về công tác cán bộ…
 
Tại Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2017 - 2018 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 6, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
DUY DANH
,
.