Kỳ họp bất thường HĐND thành phố Đà Lạt lần thứ 6, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021:
Ông Nguyễn Văn Sơn được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố
Cập nhật lúc 18:13, Thứ Sáu, 06/10/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều ngày 6/10, HĐND thành phố Đà Lạt tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường nhằm thông qua một số nội dung quan trọng. Tham dự kỳ họp có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố, các phòng, ban liên quan và đông đủ các đại biểu HĐND thành phố khóa XI. 
 
Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI
Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu tham dự đã được nghe đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch thông qua Tờ trình của UBND thành phố về việc bổ sung danh mục công trình trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và phân bổ kinh phí đầu tư công dự phòng năm 2017. Do trong quá trình triển khai thực hiện, một số công trình phát sinh mới nhưng chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, nhưng hết sức cần thiết nên được bổ sung thêm vốn để triển khai thực hiện nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố. 
 
Theo đó, số vốn dự phòng để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn được sử dụng trong xử lý trượt giá sau khi đã sử dụng hết số vốn dự phòng trong tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án, bổ sung đầu tư dự án khẩn cấp và dự án cần thiết mới phát sinh, đối ứng cho chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài chưa có trong danh mục kế hoạch đầu tư trung hạn và nhiều vấn đề cấp bách khác phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trunh hạn với tổng nguồn dự phòng giai đoạn 2016 - 2021 là 41.975 triệu đồng.
 
 Các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo thông qua Tờ trình của UBND thành phố và xin ý kiến HĐND để ra nghị quyết về việc đề nghị phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương và mức bổ sung của ngân sách thành phố cho ngân sách phường, xã năm 2017. Cụ thể, điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách địa phương là 6.010 triệu đồng; điều chỉnh giảm dự phòng ngân sách thành phố là 6.010 triệu đồng. Điều chỉnh tăng mức bổ sung của ngân sách thành phố cho ngân sách phường, xã năm 2017 là 2.088 triệu đồng.
Các đại biểu tham dự kỳ họp đã thống nhất với 2 tờ trình trên và biểu quyết thông qua nghị quyết chính thức để đưa vào triển khai thực hiện.  
 
Kỳ họp bất thường lần này cũng đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, tiến hành bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND thành phố đối với bà Trần Thị Vũ Loan - Chánh thanh tra thành phố Đà Lạt và đồng ý cho ông Nguyễn Bình - Trưởng phòng Tư pháp thôi tham gia Ủy viên UBND thành phố để nghỉ hưu theo quy định.
 
Nguyệt Thu 
,
.