Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận làm việc với Báo Lâm Đồng:
"Phải làm cho Báo Lâm Đồng thực sự là chiếc cầu nối giữa Đảng với nhân dân"
Cập nhật lúc 16:09, Thứ Tư, 25/10/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Đó là một trong những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Báo Lâm Đồng về “tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017” diễn ra sáng ngày 25/10. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận phát biểu tại buổi
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo với Đoàn công tác của Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Thị Lan - Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập thông tin, trong 9 tháng đầu năm 2017, Báo Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các hoạt động và đạt được nhiều kết quả trên tất cả các mặt: chính trị - tư tưởng, thông tin, tuyên truyền và công tác khác. Tình hình cơ quan khá ổn định, từng bước đi vào kỷ cương, nề nếp. Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị, các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; nội dung, hình thức từng bước được đổi mới, tăng cường thông tin về cơ sở, kịp thời phát hiện, phản ánh những nhân tố mới, nhân tố tích cực; từng bước chú trọng, nâng cao tính phản biện, đấu tranh, phê phán những tiêu cực, mặt trái trong xã hội...
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo Lâm Đồng vẫn còn một số mặt hạn chế như: kỷ cương, nề nếp trong cơ quan tuy đã được củng cố nhưng chưa vững chắc; ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu ở một số cán bộ, phóng viên, viên chức thiếu thường xuyên; việc đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức thông tin vẫn còn gặp nhiều khó khăn; một số phóng viên ít đi cơ sở, ngại tư duy và đeo bám những đề tài mới, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong đời sống xã hội...
 
Trong 3 tháng cuối năm 2017, Báo Lâm Đồng tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và quan điểm, lập trường cho các cán bộ, đảng viên, phóng viên, viên chức trong cơ quan. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong 9 tháng đầu năm cũng như nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2017 của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh…Z
 
Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng làm việc với Báo Lâm Đồng
Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng làm việc với Báo Lâm Đồng
Sau khi nghe các ý kiến của các cán bộ chủ chốt Báo Lâm Đồng và đại diện các Ban Xây dựng Đảng, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Quận chỉ đạo: “Trước yêu cầu đổi mới của đất nước, của tỉnh, thời gian tới, Báo Lâm Đồng cần bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đặc biệt tăng cường bám sát thực tiễn, đi sâu, đi sát cơ sở, phản ánh trung thực, làm cho Báo Lâm Đồng thực sự là chiếc cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Cần nghiên cứu, nắm chắc tình hình thực tế, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, trong đó chú trọng tuyên truyền, gới thiệu những mô hình mới, những điển hình tiên tiến, hạn chế đưa thông tin “giật gân”. Tập trung tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 04, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và vai trò nêu gương của những người đứng đầu cấp ủy, cơ quan của từng cấp, từng ngành. Tăng cường tuyên truyền về việc thực hiện những chương trình trọng tâm, những công trình trọng điểm của tỉnh. Thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong cơ quan. Chú trọng xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện trên cơ sở tăng cường sinh hoạt chuyên đề và làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Riêng việc xây dựng đề án vị trí việc làm cần xác định rõ công việc của từng cán bộ, phóng viên trên cơ sở xây dựng mô hình hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tế của Báo Lâm Đồng hiện nay…”. 
 
Hồng Hải - Văn Báu
,
.