Cách mạng Tháng Mười Nga: Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại
Cập nhật lúc 15:46, Thứ Hai, 06/11/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều 6/11, tại Đà Lạt, Học viện Lục quân đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại Cách mạng Tháng Mười Nga. Trung tướng Lê Anh Thơ - Chính ủy Học viện Lục quân chủ trì hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo
Các đại biểu dự hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chính ủy Lê Anh Thơ nhấn mạnh: Hội thảo nhằm tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga đến mọi cán bộ, giảng viên, học viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên, viên chức quốc phòng, hạ sỹ quan - chiến sỹ trong toàn Học viện; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin tuyệt đối vào mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn; từ đó nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện.
 
Với ý nghĩa đó, 32 tham luận gửi đến Ban tổ chức Hội thảo và trình bày tại hội thảo đã tập trung làm rõ: ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với lịch sử nhân loại; ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam; những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay; và việc đẩy mạnh đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng lý luận bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa xã hội hiện thực, bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ta.
 
Một thế kỷ đã trôi qua, tuy có nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, nhưng thành quả của Cách mạng Tháng Mười và hơn 70 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1917 - 1991) của nhân dân Liên Xô vẫn là thực tiễn lịch sử có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với các lực lượng yêu chuộng hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới trong đó có Cách mạng Việt Nam.
 
Lê Hữu Túc
,
.