Đà Lạt: Tiếp tục chú trọng công tác cán bộ thời kỳ mới
Cập nhật lúc 09:12, Thứ Tư, 08/11/2017 (GMT+7)
Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII ban hành và đưa vào thực hiện Nghị quyết số 03 về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (NQ TW3), các địa phương đã tích cực thực hiện để hoàn thiện yếu tố con người trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Cũng với tinh thần đó, Thành ủy Đà Lạt đã có nhiều biện pháp để thực hiện nghị quyết này, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố.
 
Để triển khai có hiệu quả NQ TW3, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đến từng cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề cũng đã được ban hành. Nghị quyết đại hội từng nhiệm kỳ trong suốt 20 năm qua đều đưa nội dung xây dựng và nâng cao chất lương đội ngũ cán bộ vào để tập trung lãnh đạo. 
 
Qua 20 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng đã chủ động tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, khắc phục được tư tưởng ỷ lại trông chờ từ cấp trên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện trên cơ sở tuyển chọn, quy hoạch, kết hợp giữa đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ. Theo đó, đã có hơn 84 ngàn lượt học viên là cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, phường, xã được đào tạo trong 20 năm qua nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội…
 
Hàng năm, trên cơ sở đánh giá cán bộ, Thành ủy Đà Lạt thực hiện nhiều nhiệm vụ như rà soát, bổ sung quy hoạch cũng như điều động, luân chuyển cán bộ… Qua 20 năm thực hiện NQ TW3, Đà Lạt đã bổ nhiệm 123 lượt cán bộ, giới thiệu 104 lượt cán bộ để bầu vào các chức danh. Cũng trong thời gian này, Ban Thường vụ Thành ủy đã luân chuyển 25 đồng chí từ thành phố về phường, xã; 33 đồng chí từ phường, xã lên thành phố; 111 cán bộ giữa các cơ quan. 
 
Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đã có tác dụng tích cực góp phần đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giải quyết nghỉ chế độ cho những đồng chí không đảm bảo tiêu chuẩn. Nhờ vậy chất lượng cán bộ dần được cải thiện.
 
Bà Chế Thị Bạch Yến - Phó Bí thư Đảng ủy Phường 11 cho biết: “Từ năm 2005 trở về trước, do thiếu qui hoạch đào tạo, không có nguồn trẻ nên phải giới thiệu một số đồng chí là cán bộ nghỉ hưu giữ chức danh chủ chốt trong thường trực Đảng ủy cũng như các đoàn thể chính trị. Thời điểm đó, Ban Chấp hành Đảng bộ có trên 40% là cán bộ nghỉ hưu; nhiều cán bộ trẻ chưa qua đào tạo, năng lực trình độ chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2007, sau khi Thành ủy luân chuyển cán bộ trẻ có trình độ, năng lực tốt về công tác tại phường, thì những vướng mắc về đội ngũ dần được tháo gỡ. Cùng với đó là công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh góp phần tạo nên nhiều chuyển biến tích cực. Phường 11 hiện có 33 cán bộ công chức; trong đó, có 10 cán bộ công chức chuyên trách, 10 cán bộ công chức chuyên môn và 13 cán bộ bán chuyên trách. 100% tốt nghiệp THPT, 26/33 cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị, trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên”.
 
Cùng với việc kiểm tra, đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, đội ngũ cán bộ cũng thường xuyên được rà soát để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp cán bộ vi phạm hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để có các phương án điều chuyển, thay thế. Theo ông Trần Đức Nam - Trưởng phòng Nội vụ thành phố Đà Lạt, trong những năm qua, công tác đánh giá cán bộ luôn được thành phố và các phường, xã quan tâm thực hiện theo đúng quy định về đánh giá cán bộ, phân loại công chức, viên chức hàng năm. Điều đó góp phần nâng dần chất lượng, hiệu quả, từng bước sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. 
 
Việc bố trí sắp xếp cán bộ ở cơ sở được thực hiện theo hướng “Chú trọng năng lực công tác thực tế, nâng cao trình độ nhận thức lý luận chính trị, chuyên môn và phẩm chất đạo đức, trẻ hóa đội ngũ cán bộ”. Từ năm 1998 đến nay, thành phố đã tuyển dụng 132 công chức, 275 viên chức. Trong những năm gần đây, Đà Lạt đã bước đầu thực hiện việc thu hút, tiếp nhận một số sinh viên có kết quả học tập xuất sắc về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy Đà Lạt, đội ngũ cán bộ của thành phố hiện nay cơ bản đủ về số lượng, phần lớn đã được đào tạo cơ bản về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước. Đội ngũ cán bộ được sắp xếp hợp lý theo hướng tinh gọn, trẻ hóa, nhất là đối với cán bộ cấp cơ sở. 
 
Tuy nhiên, việc thực hiện công tác cán bộ hiện nay tại thành phố Đà Lạt vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề. Trong đó, đáng chú ý là việc còn nể nang, hình thức trong đánh giá cán bộ hàng năm. Công tác đánh giá chưa dựa trên hiệu quả công vệc thực tế, sự tín nhiệm của cấp dưới và quần chúng nhân dân. Nhiều cơ quan còn lúng túng trong việc quy hoạch cũng như xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng dẫn đến tình trạng hụt hẫng cán bộ. Năng lực công tác của một số cán bộ chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao…
 
Bởi vậy, Thành ủy Đà Lạt vẫn tiếp tục xác định việc thực hiện NQ TW3 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, là khâu đột phá trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa tại địa phương. Nghị quyết sẽ tiếp tục được thực hiện nhằm từng bước kiện toàn bộ máy. Thời gian tiếp theo, nghị quyết này sẽ được thực hiện song song với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng tốt cho sự phát triển của địa phương.
 
HOÀNG MY
,
.