Đam Rông tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII
Cập nhật lúc 18:10, Thứ Tư, 08/11/2017 (GMT+7)
Sáng 8/11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đam Rông phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trong huyện. 
 
Tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trình bày 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 
 
Văn Tâm
,
.