Hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga
Cập nhật lúc 15:05, Thứ Ba, 07/11/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017), sáng ngày 7/11, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Từ Cách mạng tháng Mười Nga đến Cách mạng tháng Tám và con đường giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.
 
Đồng chí Dương Công Hiệp – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại Hội thảo
Đồng chí Dương Công Hiệp – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại Hội thảo
 
Tham dự hội thảo có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Trường Chính trị, Học viện Lục quân cùng các trường đại học trên địa bàn.
 
Hội thảo nhằm nhìn nhận, phân tích sâu sắc, khoa học những kinh nghiệm, bài học lịch sử, những thành công và thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực, mô hình Xô Viết sau hơn 70 năm tồn tại và phát triển; từ đó rút ra những quy luật, những cách thức phát triển mới nhanh, bền vững phù hợp với xu thế thời đại trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế...
 
Hội thảo đã nhận được 35 tham luận từ các cơ quan, đơn vị, nhà nghiên cứu trên địa bàn tỉnh. Các tham luận tập trung vào 3 nhóm vấn đề cốt lõi: Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917; Ý nghĩa đặc biệt, ảnh hưởng to lớn và quá trình vận dụng khoa học, sáng tạo những giá trị và kinh nghiệm của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với cách mạng Việt Nam; Giá trị và bài học của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Và, tại hội thảo khoa học lần này, đã có 12 tham luận được trình bày trực tiếp.
 
Kết luận tại Hội thảo, đồng chí Trần Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, sau Hội thảo, các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam. Tích cực đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga; đồng thời, vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, chống phá cách mạng Việt Nam chia rẻ nội bộ, gây mất đoàn kết, mất lòng tin của nhân dân. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, không ngừng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn. 
 
N. Ngà
,
.