Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương năm
Cập nhật lúc 14:41, Thứ Tư, 01/11/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng ngày 1/11, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng toàn thể cán bộ chủ chốt trong tỉnh. 
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu tại các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung chủ yếu trong Nghị quyết số 10 – NQ/TW, về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 – NQ/TW, về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 - NQ/TW, về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã được thông qua chương trình hành động của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện các Nghị quyết số 10, 11, 12 của Hội nghị Trung ương 5. 
 
Theo đó, đối với Nghị quyết số 11 - NQ/TW, nhiệm vụ giải pháp đề ra là: thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động trong triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển KTTN; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho phát triển KTTN; hỗ trợ KTTN đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với KTTN; tăng cường lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp đối với KTTN. 
 
Còn đối với Nghị quyết số 11 - NQ/TW thì nhiệm vụ giải pháp chủ yếu là: thống nhất nhận thức về nền KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; hoàn thiện thể chế, phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường; hoàn thiện thể chế, gắn kết tăng trưởng kinh tế với đảm bảo phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế của nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoàn thiện thể chế KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
Chương trình hành động của Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện Nghị quyết số 12 - NQ/TW là: đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để DNNN thật sự vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và nâng cao năng lực phẩm chất của đội ngũ quản lý DNNN; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với DNNN; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp tại các DNNN. 
 
DUY DANH
,
.