Từ thực tiễn luân chuyển cán bộ tại Di Linh
Cập nhật lúc 08:30, Thứ Ba, 07/11/2017 (GMT+7)
Trong những năm qua, Ðảng bộ huyện Di Linh đã thực hiện tốt Nghị quyết 11-NQ/TW, ngày 25/1/2002, của Bộ Chính trị và Kế hoạch 08-KH/TU, ngày 30/9/2002, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý” và Kết luận số 24-KL, ngày 5/6/2012, của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Ðẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo”... Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ trong quy hoạch của huyện đã được đào tạo và rèn luyện, từng bước trưởng thành từ thực tiễn công tác. 
 
Tại buổi họp mặt định kỳ năm 2017 với cán bộ luân chuyển vừa được tổ chức vào cuối tháng 10, Bí thư Huyện ủy Di Linh Nguyễn Canh đã phổ biến Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 7/10/2017, của Bộ Chính trị về “Luân chuyển cán bộ”. Bí thư Huyện ủy yêu cầu các ban và các tổ chức Đảng trực thuộc phải thực hiện nghiêm túc quy định quan trọng này.
Ông Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Di Linh cho biết: Sau khi có Nghị quyết 11-NQ/TW và Kế hoạch 08-KH/TU, Huyện ủy Di Linh đã ban hành và triển khai kế hoạch về luân chuyển, tăng cường, điều động cán bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời đánh giá và rút kinh nghiệm từ thực tiễn công tác luân chuyển cán bộ trong từng giai đoạn. Riêng trong giai đoạn từ 2015 đến năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ gắn với công tác nhân sự đại hội Đảng và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. 
 
Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết 11-NQ/TW và Kết luận số 24-KL của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), các phòng, ban, đơn vị rà soát, đánh giá đối với cán bộ chủ chốt, cán bộ trong quy hoạch và số cán bộ được bố trí giữ các chức vụ cao hơn nhưng chưa trải qua công tác lãnh đạo ở cơ sở thuộc diện phải điều động, luân chuyển. Căn cứ kết quả đánh giá cán bộ và năng lực của từng cán bộ, Huyện ủy xây dựng phương án điều động, luân chuyển phù hợp với công tác chuyên môn và khả năng đảm nhận công việc. Trong quá trình thực hiện công tác điều động và luân chuyển cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai quy trình và danh sách cán bộ luân chuyển. 
 
Liên tục trong 3 nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Di Linh đã triển khai công tác điều động và luân chuyển cán bộ. Riêng tại thời điểm hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã điều động, luân chuyển 9 cán bộ từ huyện đến các xã, thị trấn và đang giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn Di Linh và các xã Đinh Lạc, Đinh Trang Thượng, Tân Thượng; Phó Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp và xã Bảo Thuận; Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận và xã Tam Bố; Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Hòa. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, luân chuyển 3 cán bộ từ xã này đến xã khác và đang giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Tân Châu; Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Thượng và xã Tân Lâm. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh còn điều động, luân chuyển một số cán bộ quản lý cấp huyện từ ngành này sang ngành khác. 
 
Theo nhận xét của ông Nguyễn Canh, Bí thư Huyện ủy Di Linh: “Từ thực tiễn công tác điều động và luân chuyển cán bộ tại huyện Di Linh đã đem lại hiệu quả thiết thực. Hầu hết số cán bộ luân chuyển đều nhận thức được vai trò, trách nhiệm và có ý thức trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc điều động, luân chuyển đã giúp cho cán bộ tích lũy dần kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ; từ đó, để tạo nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài. Việc luân chuyển cán bộ cũng đã góp phần khắc phục tư tưởng cục bộ, địa phương trong công tác tổ chức và cán bộ. Số cán bộ được luân chuyển đã cùng với cán bộ ở địa phương sở tại cải tiến phong cách, lề lối làm việc và tinh thần đoàn kết nội bộ…”. 
 
Cũng theo Bí thư Huyện ủy Di Linh Nguyễn Canh, thông qua công tác điều động và luân chuyển cán bộ đã góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng “trong sạch vững mạnh” (TSVM); việc lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương đạt hiệu quả cao hơn. Điển hình như Đảng bộ xã Đinh Lạc, vào đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Di Linh đã điều động cán bộ huyện về làm Bí thư Đảng ủy xã. Bí thư Đảng ủy xã đã cùng với tập thể Đảng bộ Đinh Lạc tập trung khắc phục những khó khăn, tồn tại và đã phấn đấu đạt Đảng bộ TSVM vào cuối năm 2016. Đảng bộ thị trấn Di Linh, Đảng bộ xã Tân Châu và các Đảng bộ khác, được Huyện ủy tăng cường cán bộ, cũng đã góp phần trong việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng Đảng bộ ngày càng TSVM. 
 
Ông Phan Hồng Vinh, Huyện ủy viên, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, được Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh điều động về xã Đinh Lạc làm Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: “Ban đầu trong môi trường công tác mới, bản thân tôi hơi lo lắng. Tuy vậy, nhờ cố gắng học hỏi và được tập thể hỗ trợ, bản thân tôi đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Trước đây là cán bộ xã Gung Ré, năm 2003, ông Doãn Văn Hùng được điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Tân Thượng. Sau đó 3 năm, ông tiếp tục được điều động về Tân Châu làm Bí thư Đảng ủy xã cho đến nay. Ông Doãn Văn Hùng chia sẻ: “Là một đảng viên, khi được cấp trên điều động, cho dù công tác ở bất kỳ xã nào, tôi cũng quyết tâm học hỏi, rèn luyện và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. 
 
Trong công tác luân chuyển, điều động cán bộ ở huyện Di Linh, bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn những hạn chế nhất định. Hàng năm, Huyện ủy đều tổ chức gặp mặt và tổng kết, đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm để có kế hoạch tiếp tục triển khai công tác điều động, luân chuyển cán bộ. Từ thực tiễn cho thấy, một số cán bộ mới được luân chuyển về cơ sở chưa có kinh nghiệm nên gặp lúng túng trong xử lý công việc; cán bộ giữ vị trí cấp phó còn e dè, chưa mạnh dạn phát huy vai trò tham mưu cho cấp trưởng… Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luân chuyển, một số ít cán bộ vi phạm khuyết điểm đã được Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời kiểm điểm, xử lý kỷ luật và điều chuyển công tác khác. 
 
Từ thực tiễn việc điều động và luân chuyển cán bộ, Đảng bộ huyện Di Linh đã rút ra một số kinh nghiệm. Trong đó, điều quan trọng nhất là phải đánh giá đúng cán bộ; gắn công tác điều động, luân chuyển với công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; việc bổ nhiệm, bố trí cán bộ ở cấp cao hơn phải dựa vào quy hoạch và trên cơ sở đã được điều động, luân chuyển cán bộ...
 
XUÂN LONG
,
.