Ðà Lạt với những mục tiêu phát triển sau năm 2017
Cập nhật lúc 08:52, Thứ Tư, 27/12/2017 (GMT+7)
Năm 2017, năm thứ hai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020) theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XI. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, năm 2017 thành phố Ðà Lạt đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao (10,6%). Tất cả 21/21 tiêu chí của thành phố đề ra đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Từ đó, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn tỉnh tăng trưởng khá so với nhiều năm trước đây. 
 
Nhận định chung về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố, Chủ tịch UBND Võ Ngọc Hiệp khẳng định: Thực hiện những nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, trong năm, UBND thành phố đã ban hành 4 chỉ thị, 4.249 quyết định, 1.001 Thông báo và 8.555 văn bản các loại. Trong đó, tập trung ban hành một số văn bản quan trọng để chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017, giao dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công... Đồng thời, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 19 năm 2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng năm 2020. Với sự quyết tâm của Thành ủy - HĐND - UBND đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực: Kinh tế tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổng thu ngân sách do thành phố thực hiện ước đạt 1.175 tỷ 119 triệu đồng, đạt 127% kế hoạch, bằng 116% so cùng kỳ năm 2016. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 3.142 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ. 
 
Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Đà Lạt được đẩy mạnh, áp dụng đồng bộ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường; công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm triển khai thực hiện, không phát sinh dịch bệnh trên vật nuôi. 
 
Cụ thể, thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp công nghệ cao, TP đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất an toàn, áp dụng đồng bộ công nghệ tiên tiến, kỹ thuật mới gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp. Tiếp tục triển khai chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, tập huấn chuyển giao kỹ thuật để nhân dân áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Năm qua, thành phố Đà Lạt cũng đã tiếp tục triển khai dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp. Nâng tổng số diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao toàn thành phố lên 5.493 ha, tăng 533 ha so với năm 2016, chiếm 52,3% trên tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp.
 
Góp phần nâng giá trị thương hiệu nông sản Đà Lạt, năm qua, thành phố đã thực hiện cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận rau Đà Lạt cho 105 đơn vị với tổng diện tích trên 800 ha. Đồng thời cấp chứng nhận nhãn hiệu Hoa Đà Lạt cho 399 đơn vị, Cà phê Cầu Đất cho 10 đơn vị, cá nhân tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm cà phê Arabica. Theo ước tính của UBND thành phố, giá trị thu hoạch bình quân 1 ha đất canh tác đạt 300 triệu đồng/năm. Trong đó, riêng rau cao cấp ước đạt 700 triệu đồng/ha/ năm, hoa chất lượng cao đạt khoảng 850 triệu đồng/ha/năm. 
 
Tổng mức bán lẻ, doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng so với cùng kỳ. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ ước đạt 12.170 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ.
 
Thành phố đã tập trung thực hiện Nghị quyết 06 của Thành ủy về phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2020, định hướng đến 2025. Trong đó, tập trung thực hiện việc tuyên truyền, vận động, kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động dịch vụ du lịch. Triển khai bộ quy tắc ứng xử du lịch văn minh, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện. 
 
Vận động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu, điểm tham quan du lịch đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách và nhân dân. 
 
Tập trung xây dựng chính quyền “Liêm chính, kỷ cương, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân” là nhiệm vụ được thành phố hướng đến trong thời gian qua và năm 2018 sắp tới. Tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ, giải pháp đã được thông qua tại kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2017. Trong đó, cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực cần đạt kết quả khả quan hơn. Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng và trật tự đô thị; nâng cao chất lượng công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; tiếp tục xây dựng trình phê duyệt các quy hoạch thiết kế đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Tiếp tục phát triển du lịch - dịch vụ theo hướng chất lượng cao và bền vững, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực của thành phố. Hướng đến xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, xây dựng thành phố Đà Lạt thành “đô thị thông minh” trong tương lai.
 
NGUYỆT THU
,
.