Đa dạng các hình thức thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo
Cập nhật lúc 19:34, Thứ Ba, 26/12/2017 (GMT+7)
* Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương
 
(LĐ online) - Chiều 26/12, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hơn 600 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; thành ủy, tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố trong cả nước và các cơ quan báo chí. 
 
đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho Sở Thông tin và Truyền thông
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng

Trong năm 2017, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu đổi mới của đất nước, hình ảnh về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, vấn đề biển, đảo, công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền được đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng loại đối tượng; tài liệu tuyên truyền được xây dựng công phu, sát với nhu cầu thực tế của các đối tượng, địa bàn; công tác cung cấp thông tin cập nhật, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái được thực hiện chủ động. Điều đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, củng cố sự tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính sách và cách giải quyết của Nhà nước đối với các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục. Nhận thức của một bộ phận cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền chưa đầy đủ, sâu sắc. Ngoài ra, công tác nghiên cứu, dự báo còn hạn chế. Nội dung tuyên truyền còn trùng lặp, chưa phát huy đầy đủ sức mạnh của các kênh tuyên truyền, nhất là trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng các phương tiện thông tin đại chúng thiếu nhạy cảm chính trị đưa tin hoặc hình ảnh phản cảm, không chính xác, thiếu kiểm chứng…
 
Tại hội nghị, các đại biểu trình bày tham luận về kinh nghiệm triển khai công tác thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động đối ngoại lớn; những vấn đề cấp bách đặt ra liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo, ngư nghiệp, ngư trường, ngư dân; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về những vấn đề liên quan đến biển, đảo, biên giới của các lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội…
 
Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, góp phần quan trọng tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước. 
 
Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, năm 2018 tình hình quốc tế còn nhiều diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời cần tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, gắn kết chặt thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền. Đồng chí cũng lưu ý cần quan tâm chất lượng, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác tuyên truyền. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là chủ động theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình quốc tế, khu vực để chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; đa dạng hóa thông tin tuyên truyền về công tác này.
 
Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2017.
 
PV
,
.