ĐẢNG BỘ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ TP ĐÀ LẠT:
Gắn công tác xây dựng Ðảng với xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện
Cập nhật lúc 08:37, Thứ Sáu, 22/12/2017 (GMT+7)
Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng và đảng viên, thời gian qua, Ðảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Ðà Lạt luôn triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và có hiệu quả công tác xây dựng Ðảng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
 
Kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân thường trực tại Ban CHQS TP Đà Lạt. Ảnh: Ð.Tú
Kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân thường trực tại Ban CHQS TP Đà Lạt. Ảnh: Ð.Tú

Tăng cường công tác Ðảng, công tác Chính trị
 
Thượng tá Phạm Thanh Tùng - Chính trị viên Ban CHQS TP Đà Lạt cho biết: Đảng ủy Ban CHQS luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thành phố. Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn. Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện, chủ động xây dựng kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị trong từng nhiệm vụ như: huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng, nhiệm vụ tuyển quân hay trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
 
Hiện nay, Đảng bộ Ban CHQS TP Đà Lạt có 3 chi bộ trực thuộc với 40 đảng viên. Thực hiện kế hoạch phát triển Đảng năm 2017, Ban CHQS đã phối hợp với Đảng ủy, Chi bộ quân sự 16 xã, phường lựa chọn được 34 đoàn viên ưu tú để cử đi học lớp cảm tình Đảng do Thành ủy Đà Lạt tổ chức. Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, trong năm 2017, toàn Đảng bộ phát triển được 41 đảng viên; trong đó khối Dân quân 23 đồng chí, Tự vệ 9 đồng chí, Dự bị động viên 3 đồng chí, Thanh niên nhập ngũ 6 đồng chí.
 
Nhằm kiện toàn các chi bộ cơ sở, Đảng ủy Ban CHQS TP Đà Lạt đã chỉ đạo toàn đơn vị, các chi bộ trực thuộc thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Theo đó, các chi bộ đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ, lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác, tổ chức nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nghị quyết của các cấp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đặc biệt là Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... 
 
Ðột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
 
Xác định nhiệm vụ quân sự, quốc phòng là mục tiêu có ý nghĩa hết sức quan trọng, Đảng ủy Ban CHQS TP Đà Lạt đã chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; đồng thời, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố triển khai các nhiệm vụ liên quan đến quân sự, quốc phòng; chủ động làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ, giáo án, nội dung tập huấn, huấn luyện được chuẩn bị kỹ càng theo trình độ công tác để đạt được kết quả cao nhất; duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên bổ sung, tập luyện các phương án chiến đấu, kế hoạch bảo vệ các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị. 
 
Trong năm 2017, Ban CHQS TP Đà Lạt đã chỉ đạo, hướng dẫn cho Phường 2, Phường 8, Phường 12 tổ chức diễn tập vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị đạt chất lượng cao. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đều đảm bảo đúng quy trình, tỉ lệ giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao, công tác tuyển sinh quân sự đã tuyển chọn được 100 học sinh dự thi, kết quả 24 thanh niên trúng tuyển vào các nhà trường, học viện trong quân đội. 
 
Trong phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Ban CHQS TP Đà Lạt đã đề ra 3 khâu đột phá: Đột phá nâng cao chất lượng công tác quốc phòng địa phương; Đột phá nâng cao công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự; Đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ.
 
Nhờ thực hiện thi đua 3 khâu đột phá trên mà đến nay 100% Ban CHQS xã, phường có trụ sở làm việc thống nhất, nề nếp, đơn vị xanh, sạch, đẹp; xây dựng được lực lượng DQTV rộng khắp, có chất lượng, hoạt động hiệu quả; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100%.
 
Có thể nói, nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng vững mạnh, thời gian qua, các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến… ở tất cả các cấp được duy trì, thống nhất trong toàn bộ LLVT thành phố.  Từ đó, lề lối làm việc thường xuyên được đổi mới, đề cao trách nhiệm cá nhân trong cải cách hành chính theo phương châm: “Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả”, “Đổi mới, năng động, trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả”. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp đã thực sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, có tư duy sáng tạo trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của quân đội.
 
ÐỨC TÚ
,
.