HĐND huyện Đạ Tẻh khóa VII họp kỳ thứ 5
Cập nhật lúc 15:53, Thứ Ba, 19/12/2017 (GMT+7)
* Đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng 
 
(LĐ online) - Trong 2 ngày 18 và 19/12, HĐND huyện Đạ Tẻh khóa VII đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017; bàn bạc ra nghị quyết về nhiệm vụ cho năm 2018.
 
Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2017, huyện Đạ Tẻh đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. 14/15 chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Giá trị thu hoạch sản phẩm trên một số cây trồng đạt khá cao, như dâu tằm, một số cây ăn quả, tre tầm vông. Trong sản xuất nông nghiệp, từng bước tạo được mối liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân trên một số cây trồng chủ yếu. Quy mô một số cơ sở ngành tiểu thủ công nghiệp được đầu tư mở rộng, ứng dụng công nghệ vào chế biến tinh. Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục có sự đầu tư phát triển. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 2.593 tỷ đồng, bằng 102,45 % kế hoạch. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên một đơn vị diện tích đạt 75,78 triệu đồng/1 ha, đạt 105,3% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực quy thóc 43.600 tấn. Thu ngân sách Nhà nước đạt 38,43 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,2 triệu đồng/người/năm.  Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,79%. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 78,2%, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 92,2%. Tỷ lệ che phủ của rừng 58,5%. Trong năm đã có thêm 3 xã (gồm Hương Lâm, Quốc Oai và Triệu Hải) đạt tiêu chí xã nông thôn mới. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai thường xuyên thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm chú trọng. Các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng được đảm bảo, tình hình ANCT-TTATXH ổn định. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. 
 
Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành thảo luận tổ về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Tại phiên toàn thể, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề mà cử tri trong huyện quan tâm; trả lời, xử lý, giải quyết các kiến nghị của cử ri trình kỳ họp; biểu quyết thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế, văn hóa xã hội năm 2018; Nghị quyết chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018.   
 
Phạm Công Tám
,
.