Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019
Cập nhật lúc 08:27, Thứ Ba, 26/12/2017 (GMT+7)
Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 vừa được tổ chức trực tuyến tại 13 điểm cầu toàn tỉnh với sự tham dự của 1.008 đại biểu. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan.
 
Hội nghị tiến hành các nội dung: Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận tỉnh Lâm Đồng năm 2017, triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2018. Thông tin về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2018. Các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo, tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
Hội nghị hiệp thương thống nhất kết nạp 1 tổ chức thành viên mới của MTTQ tỉnh (Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh), nâng tổng số tổ chức thành viên lên 40 tổ chức; hiệp thương thay thế, bổ sung 8 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VII, nâng tổng số ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lên 97 vị (tăng 2 vị so với đầu nhiệm kỳ); hiệp thương thay thế 4 và bổ sung 4 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị, đã có 3 đơn vị xuất sắc toàn diện thuộc 3 cụm được nhận cờ thi đua của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 7 đơn vị đạt thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 2 tập thể đạt thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 6 tập thể, 7 cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh, 8 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 
 
NGUYỆT THU
,
.