7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo TTATGT năm 2018
Cập nhật lúc 08:13, Thứ Ba, 30/01/2018 (GMT+7)
Tin từ Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã kết luận tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017 (TTATGT); phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. 
 
Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau: Hoàn thiện thể chế về ATGT; tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã hội; nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về TTATGT; tiếp tục đầu tư, nâng cấp gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và chất lượng bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải theo hướng giảm áp lực cho vận tải đường bộ; phát triển hệ thống vận tải công cộng khối lượng lớn trong đô thị và kết nối vùng, gắn với hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông vận tải và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT.
 
N.T.N
,
.