Ðảng bộ xã Hiệp Thạnh chú trọng phát triển đảng viên mới
Cập nhật lúc 08:51, Thứ Ba, 30/01/2018 (GMT+7)
Những năm qua, Ðảng bộ xã Hiệp Thạnh (Ðức Trọng) luôn chú trọng tới công tác phát triển đảng viên mới. Ðảng bộ xã coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của mình và căn cứ vào đó để xem xét, phân loại tổ chức Ðảng hàng năm. 
 
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Thạnh, toàn Đảng bộ xã hiện có trên 370 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 13 chi bộ; trong đó, có 5 chi bộ nông thôn, 7 chi bộ trường học và 1 chi bộ quân sự. 
 
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân để kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. 
 
Nhằm tạo sự kế thừa, phát triển liên tục của Ðảng, những năm qua, Ðảng ủy xã Hiệp Thạnh luôn xác định công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là công việc đầu tiên phải thực hiện. 
 
Chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển nguồn đảng viên từ những hạt nhân quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú tại các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội… Chỉ đạo các chi bộ quan tâm, có kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng viên; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên xã chủ động giáo dục, lựa chọn, giới thiệu quần chúng cho các chi bộ.
 
Trên cơ sở nguồn phát triển Đảng, các chi bộ tiến hành rà soát, phân loại quần chúng, xét đưa những quần chúng ưu tú vào danh sách học các lớp cảm tình Đảng, giao nhiệm vụ cho cảm tình Đảng để thử thách và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các cảm tình Đảng phấn đấu vào Đảng. Tại các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, các đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo trước chi bộ những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ đưa ra nhận xét, đánh giá và góp ý.
 
Kết quả, trong năm 2017, Đảng ủy xã đã cử nhiều quần chúng ưu tú đi học các lớp cảm tình Đảng do Huyện ủy tổ chức và đã kết nạp được 13 đảng viên mới, vượt so với chỉ tiêu của huyện giao; chuyển Đảng chính thức cho 12 đảng viên dự bị. Sau khi kết nạp, Đảng ủy xã đã kịp thời cử đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới do Huyện ủy triệu tập và thực hiện tốt việc đề nghị chuyển Đảng chính thức và phát thẻ đảng viên mới đúng quy định cho các đảng viên dự bị.
 
Bà Nguyễn Thị Ngọc Nguyên cũng khẳng định, Đảng ủy xã Hiệp Thạnh luôn đề cao công tác phát triển đảng viên mới theo phương châm đảm bảo về chất lượng làm tiêu chí hàng đầu, không chạy theo số lượng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ.
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ xã Hiệp Thạnh tiếp tục quan tâm xây dựng tạo nguồn để tiếp tục phát triển đảng viên mới, đảm bảo về chất lượng và số lượng. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của cấp ủy, bí thư chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hiệp Thạnh lần thứ XIV; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội… Qua đó, tiếp tục tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trong những năm tiếp theo.
 
N.MINH
,
.