Ðảng bộ xã Xuân Thọ chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát
Cập nhật lúc 08:10, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)
Thời gian qua, Ðảng bộ xã Xuân Thọ (TP Ðà Lạt) luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Ðảng, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.
 
Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát mà cán bộ, đảng viên ở Xuân Thọ luôn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Ảnh: Ð.Tú
Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát mà cán bộ, đảng viên ở Xuân Thọ luôn thực hiện tốt chức trách,
nhiệm vụ được giao. Ảnh: Ð.Tú

Hiện nay, Đảng bộ xã Xuân Thọ có 9 chi bộ trực thuộc (6 chi bộ thôn, 2 chi bộ trường học, 1 chi bộ quân sự) với 92 đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm, phân công từng đồng chí cấp ủy phụ trách các chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên các tổ chức Đảng và đảng viên. Hàng tháng, thông qua sinh hoạt chi bộ và các hoạt động khác, cấp ủy các cấp trên địa bàn xã tích cực tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đến từng cán bộ, đảng viên.
 
Đồng chí Trần Thìn - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thọ cho biết: “Kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy Đảng. Đối với Đảng ủy xã, công tác này ngày càng được chú trọng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy và UBKT Đảng ủy. Bên cạnh đó, việc nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp… thường xuyên được tăng cường. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”.
 
Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Xuân Thọ thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận trong đảng viên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công việc thường nhật. Trong công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, 32 Điều lệ Đảng được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã thực hiện theo kế hoạch cụ thể. Ngoài kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, UBKT Đảng ủy xã còn tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. 
 
Để từng bước nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, Đảng bộ xã Xuân Thọ tích cực bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ. 
 
Trong năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cùng với các chi bộ trực thuộc thực hiện kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 12 đảng viên các chi bộ (trong đó có 4 chi ủy viên, 8 đảng viên không giữ chức vụ trong Đảng), giám sát chuyên đề 8 đảng viên (trong đó có 1 chi ủy viên, 7 đảng viên không giữ chức vụ trong Đảng); thực hiện kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng với 2 đảng viên. UBKT Đảng ủy thực hiện kiểm tra 2 chi bộ, 4 đảng viên, giám sát chuyên đề 1 đảng viên. 
 
Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy các chi bộ, đảng viên đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ tốt. Thông qua kiểm tra, giám sát đã giúp tổ chức Đảng, đảng viên phát huy những ưu điểm, đồng thời chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời khắc phục, sửa chữa. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo nên sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 
 
Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thọ thì căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu các đồng chí được ủy quyền chủ trì kiểm tra, giám sát phải chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể; các chi bộ, đảng viên được kiểm tra, giám sát phải chuẩn bị nội dung kiểm tra, giám sát theo yêu cầu. Sau kiểm tra, giám sát phải tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy kết luận, đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát và theo dõi các chi bộ, đảng viên được kiểm tra, giám sát. Ngoài các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ triển khai một số cuộc kiểm tra, giám sát đột xuất theo yêu cầu của Thành ủy Đà Lạt hoặc điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
 
ÐỨC TÚ
,
.