Gỡ khó trong phát triển đảng viên mới ở Ninh Gia
Cập nhật lúc 08:25, Thứ Tư, 31/01/2018 (GMT+7)
Có những khoảng thời gian, các chi bộ nông thôn ở Ðảng bộ xã Ninh Gia (Ðức Trọng) không phát triển được một đảng viên nào. Trước tình hình đó, Ðảng ủy xã đã kịp thời chấn chỉnh, chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giúp đỡ để những quần chúng ưu tú có điều kiện phấn đấu để sớm đứng vào hàng ngũ của Ðảng. 
 
Hiện nay, toàn Đảng bộ xã Ninh Gia có 16 chi bộ trực thuộc, trong đó có 9 chi bộ nông thôn, 5 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ quân sự với 184 đảng viên. Từ việc giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cụ thể cho từng chi bộ, trong năm 2017, Đảng bộ xã Ninh Gia đã cử 26 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, từ đó, xem xét tổ chức kết nạp được 12 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu Huyện ủy Đức Trọng giao. Tỷ lệ đảng viên kết nạp mới là cán bộ cốt cán của thôn và lực lượng dân quân tự vệ là 7/12, đạt trên 58,3%.
 
Mặc dù vậy, trong 9 chi bộ nông thôn vẫn còn một chi bộ nhiều năm liền không phát triển đảng viên mới. Cụ thể, Chi bộ thôn Thiện Chí hiện có 6 đảng viên, từ năm 2016 đến đầu năm 2018 không phát triển được một đảng viên nào. Chi bộ thôn Kinh Tế Mới cho đến thời điểm đầu năm 2018 mới phát triển được 1 đảng viên mới, còn khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, Chi bộ vẫn là “vùng trắng” trong phát triển đảng viên. Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng trên là thực tế tại nhiều thôn bà con đến lập nghiệp đã trải qua nhiều vùng đất nên việc xác minh cũng là một vấn đề khó khăn cho các cấp ủy Đảng, nhiều đoàn viên, thanh niên sau khi học xong thì đến các địa phương khác để lập nghiệp, một bộ phận nhỏ đoàn viên, thanh niên chưa có ý thức phấn đấu để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.
 
Để tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới, thời gian qua, Đảng bộ xã Ninh Gia đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể, các chi bộ nông thôn thực hiện việc rà soát lại nguồn phát triển Đảng; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua, từ đó phát hiện những nhân tố điển hình để bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng. 
 
Đồng chí Võ Hữu Xuân - Bí thư Đảng ủy xã Ninh Gia cho biết: “Đối với chi bộ nông thôn đang khó khăn trong việc phát triển đảng viên mới, Đảng ủy xã luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là những quần chúng có nguyện vọng, ý chí phấn đấu vào Đảng. Từ đó, trực tiếp cử các đồng chí là đảng ủy viên theo dõi, giúp đỡ các chi bộ này, kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, hướng dẫn cho cấp ủy, chi bộ theo dõi giúp đỡ. Mặt khác, thời gian qua, để tháo gỡ khó khăn trong việc phát triển đảng viên mới ở nông thôn, Đảng ủy cùng với các chi bộ nông thôn đã kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng người dân, chú trọng công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới”.
 
Một biện pháp hữu hiệu khác để tháo gỡ những khó khăn trong việc phát triển đảng viên mới, theo Đảng ủy xã Ninh Gia chính là việc phát huy vai trò của các chi bộ nông thôn trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển  đảng viên mới. Bên cạnh đó, việc nêu gương trong mọi công việc, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, có tinh thần và trách nhiệm trong mọi công việc của các đảng viên ngay tại chi bộ nông thôn sẽ từng bước nâng cao nhận thức của người dân, giúp người dân địa phương học tập noi theo và cố gắng rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên.
 
Ngoài ra, điều căn bản nhất mà Đảng ủy xã Ninh Gia luôn luôn chú trọng chính là công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới trong lực lượng đoàn viên, thanh niên. Theo đồng chí Trần Nhật Hải - Bí thư Đoàn xã thì hiện nay toàn xã Ninh Gia có 1.987 người trong độ tuổi từ 15 tuổi đến 35 tuổi, 350 đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 748 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam… Đây chính là một lực lượng đông đảo, có tinh thần, có ý chí, trách nhiệm và cũng là một lực lượng nòng cốt để Đoàn xã phát hiện, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Để tạo điều kiện cho thanh niên, đoàn viên có cơ hội đứng vào hàng ngũ của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Ninh Gia đã phối kết hợp với chính quyền, Đoàn cấp trên tổ chức nhiều phần việc thanh niên, nhiều buổi từ thiện, nhiều công việc thiện nguyện để giúp đỡ người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó phát hiện những nhân tố là thanh niên, đoàn viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, tích cực trong mọi hoạt động để xem xét, giới thiệu. Năm 2017, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Ninh Gia đã giới thiệu cho Đảng 10 đoàn viên ưu tú, trong đó kết nạp được 8 đảng viên. 
 
Hy vọng rằng, với những cách làm thiết thực, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, tình trạng “trắng” trong việc phát triển đảng viên nông thôn ở một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ninh Gia sẽ có những chuyển biến mới tích cực, hiệu quả.
 
ÐỨC TÚ
,
.