Hiệu quả từ hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh
Cập nhật lúc 08:23, Thứ Ba, 02/01/2018 (GMT+7)
Sau hơn một năm đi vào hoạt động, Hội đồng Nhân dân (HÐND) tỉnh đã thực hiện ban hành nhiều chính sách, văn bản quy phạm pháp luật cũng như các hoạt động giám sát những vấn đề dân sinh bức xúc một cách hiệu quả. 
 
Theo báo cáo của HĐND tỉnh, thực hiện chức năng quyết định của HĐND, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 76 nghị quyết, trong đó có 51 nghị quyết quy phạm pháp luật. Qua đó, các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được xây dựng dân chủ, công khai với tinh thần trách nhiệm cao. Hơn nữa, các nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành kịp thời phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, phát huy hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu cuộc sống của người dân. Đặc biệt, việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền. 
 
Bên cạnh đó, hoạt động giám sát tại kỳ họp của HĐND được triển khai thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật, nhất là hoạt động chất vấn tại các kỳ họp luôn được chú trọng thực hiện. Theo HĐND tỉnh, qua 3 kỳ họp thường lệ hàng năm, đã có 41 lượt ý kiến chất vấn đối với các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND tỉnh. Nội dung chất vấn được đánh giá đề cập đến các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội, nhu cầu bức thiết của người dân trên địa bàn tỉnh, như: công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai thực hiện các dự án thủy điện; các dự án xây dựng hạ tầng giao thông; các chính sách an sinh xã hội, môi trường, đào tạo nghề và giải quyết việc làm... Các phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp để nhân dân và cử tri theo dõi. Sau phiên chất vấn là phiên giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh đối với những vấn đề cử tri trong tỉnh đặt ra. Riêng về hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát 2 chuyên đề về vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Song song đó, các Ban của HĐND cũng đã tổ chức giám sát 10 chuyên đề liên quan đến việc chấp hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách. Các kiến nghị qua giám sát được UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các sở, ngành liên quan tiếp thu và có giải pháp thực hiện. Các cơ quan, địa phương được giám sát đã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu trong các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, đồng thời gửi kế hoạch khắc phục đến Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh để theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Qua đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã xây dựng và ban hành 3 báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trình kỳ họp HĐND tỉnh. Thường trực tổ chức giám sát hoặc giao Ban pháp chế giám sát một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh nhằm chấm dứt khiếu nại, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
 
Theo kế hoạch đặt ra, trước và sau các kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri và xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp theo quy định. Vì vậy, trong thời gian qua, đã tổ chức 6 đợt tiếp xúc cử tri với 14.018 lượt cử tri tham dự, đóng góp 2.642 lượt ý kiến, kiến nghị, trong đó có 298 kiến nghị đã được chuyển đến UBND tỉnh và các ngành có liên quan để giải quyết và trả lời cử tri theo quy định. 
 
Tỷ lệ đại biểu tham dự tiếp xúc cử tri đạt trên 90% và 100% các kiến nghị đã được UBND tỉnh và các ngành tiếp thu giải quyết, tỷ lệ kiến nghị đã được giải quyết dứt điểm đạt trên 40%. 
 
Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác đó là việc Thường trực HĐND tỉnh duy trì thường xuyên hoạt động tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại tỉnh, cùng với việc các đại biểu còn lại tiếp tại trụ sở tiếp công dân của huyện, thành phố nơi đại biểu ứng cử. Báo cáo của HĐND tỉnh cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 18 đợt tiếp công dân định kỳ với tổng số công dân đến đăng ký là 184 trường hợp. Trong đó, Hội đồng tiếp, xem xét và kết luận 37 trường hợp; bộ phận tiếp nhận hướng dẫn về thủ tục, thẩm quyền là 147 trường hợp. Đồng thời đã xử lý 639/663 đơn, đạt 96,3%, trong đó, chuyển đơn đến các cơ quan chức năng 194 trường hợp; trả lời hướng dẫn 192 trường hợp; đôn đốc, yêu cầu, kiến nghị phúc tra 43 trường hợp và xếp lưu 210 trường hợp đối với đơn không đủ điều kiện xử lý theo quy định.
 
Với các kết quả nêu trên, hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng bám sát đời sống nhân dân và không ngừng nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả của người đại biểu nhân dân.
 
XUÂN TRUNG
,
.