Phát triển 277 đảng viên nữ là người dân tộc thiểu số
Cập nhật lúc 08:50, Thứ Tư, 03/01/2018 (GMT+7)
Phát triển 1.612 đảng viên nữ (trong đó có 277 đảng viên nữ là người dân tộc thiểu số và 227 cán bộ Hội các cấp) là kết quả đạt được từ năm 2013 cho đến nay của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh.
 
Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên luôn được các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh chú trọng quan tâm, nhằm tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong thời kỳ mới. Tỷ lệ phụ nữ được phát triển Đảng tăng dần hàng năm, tuổi kết nạp Đảng ngày càng trẻ hóa. Đối với cán bộ nữ giữ vai trò lãnh đạo, quản lý, chị em đã không ngừng phấn đấu, khắc phục định kiến giới để làm tốt hơn chức trách nhiệm vụ được giao, khẳng định rõ nét sự tham gia của phụ nữ trong các tổ chức Đảng, cơ quan chính quyền là cần thiết đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.
 
Với hơn 30% cán bộ quản lý trong các cơ quan, đơn vị của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ nữ có nhiều chuyển biến tích cực về chất đã khẳng định được vai trò của cán bộ nữ trong lĩnh vực chính trị, đặc biệt là cán bộ nữ người dân tộc thiểu số, chị em đã không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, nâng cao trình độ, nhiều chị đã có học vị trên Đại học và là tấm gương sáng cho phụ nữ trong các thôn, buôn về tinh thần học tập nâng cao dân trí trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. 
 
NGUYỄN THỊ THỦY
,
.