ÐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG
Bám sát nghị quyết - yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ
Cập nhật lúc 08:18, Thứ Tư, 10/01/2018 (GMT+7)
Ðể tập trung nguồn lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm 2017, Huyện ủy Lạc Dương đã ban hành Nghị quyết 05 để cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Ðó là một trong những yếu tố mang tính quyết định cho thành tựu một năm của Lạc Dương.
 
Việc trồng rau thương phẩm đã góp phần nâng cao đời sống người dân, nhất là bà con vùng DTTS ở Lạc Dương. Ảnh: N.Ngà
Việc trồng rau thương phẩm đã góp phần nâng cao đời sống người dân, nhất là bà con vùng DTTS
ở Lạc Dương. Ảnh: N.Ngà

Một năm nhìn lại
 
Năm 2017 là năm nhiều thiên tai khắc nghiệt xảy ra làm ảnh hưởng nặng nề đến nhiều địa phương, trong đó có huyện Lạc Dương. Bão lũ đã làm thiệt hại nhiều đến tình hình sản xuất và đời sống của bà con. Tuy nhiên, với sự đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong huyện, đến cuối năm 2017, các chỉ tiêu đặt ra chủ yếu đều đạt, vượt kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ. “Đó là nhờ bám sát Nghị quyết 05 trong thực hiện nhiệm vụ. Nghị quyết ban hành như kim chỉ nam, như dàn bài chi tiết để cả huyện thực hiện các mục tiêu”, đồng chí Nguyễn Duy Hải - Bí thư Huyện ủy Lạc Dương khẳng định. 
 
Theo báo cáo của Văn phòng UBND huyện Lạc Dương, tính đến cuối năm 2017, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 17,53% (đạt 100,9% kế hoạch). Để có được kết quả đó, trong năm qua, huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng mô hình, liên kết sản xuất, tìm đầu ra ổn định cho nông sản. Toàn huyện hiện có gần 4.000 ha rau, sản lượng đạt trên 144.000 tấn, tăng 16% so với cùng kỳ; trên 900 ha hoa, sản lượng 333 triệu cành, tăng 31% so với cùng kỳ. Cùng với kết quả đạt được của ngành nông nghiệp địa phương, trong năm qua, một số lĩnh vực khác cũng có nhiều chuyển biến tích cực: giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 22%. Các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII và đặc biệt là Mùa hội cỏ hồng đã thu hút 1,4 triệu khách du lịch, doanh thu đạt 103 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước 101,6 tỷ đồng, đạt 110% dự toán. Ngoài ra, huyện còn có nhiều động thái mạnh mẽ trong việc quản lý tài nguyên rừng, đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường...
 
Lạc Dương hiện đã có 2/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn huyện hiện có 484 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,9% (giảm 191 hộ, tương đương tỷ lệ 3,19%). Trong đó có 471 hộ nghèo là bà con DTTS, chiếm 10,83% (giảm 184 hộ, tương đương tỷ lệ 4,17%).
 
Ghi nhận tại Văn phòng Huyện ủy Lạc Dương, năm 2017, công tác xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tập trung thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển đảng viên. 
 
Trong năm đã có 105 đảng viên mới được kết nạp, đạt 175% kế hoạch (trong đó có 32 đồng chí là người DTTS), nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 1.259 đồng chí. 
 
Những thành tựu trên đã góp phần tạo nên “bức tranh sáng” cho huyện Lạc Dương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Huyện ủy Lạc Dương vẫn thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế còn tồn tại để khắc phục trong thời gian tới. Trong đó phải kể đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, liên kết sản xuất và tìm đầu ra cho nông sản thực hiện còn chậm; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn còn diễn biến phức tạp; san ủi, cải tạo đất, khai thác khoáng sản bất hợp pháp vẫn còn xảy ra; kết quả giảm nghèo chưa bền vững…
 
Những bước đi tiếp theo
 
Bí thư Huyện ủy Lạc Dương nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tuy tình hình chung có nhiều thời cơ, thuận lợi song dự báo cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Chính vì vậy, đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, bám sát các chỉ tiêu mà nghị quyết đã đề ra.
 
Cụ thể, Lạc Dương đặt mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) theo giá so sánh 2010 của một số ngành chủ yếu: nông nghiệp tăng bình quân 18,5%; lâm nghiệp giảm 2,7%; thủy sản tăng 5,9%; khai khoáng giảm 35,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 6,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 14,9%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,2%; xây dựng tăng 22,4%; tỷ lệ hộ nghèo chung giảm 2%, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3%; duy trì tỷ lệ che phủ rừng 85%... Cùng đó, phấn đấu có 50% tổ chức cơ sở đảng xã, thị trấn, 60% tổ chức cơ sở đảng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và 100% tổ chức cơ sở đảng lực lượng vũ trang đạt trong sạch vững mạnh. Kết nạp từ 60 - 70 đảng viên, trong đó có 30 - 40 đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số...
 
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, Lạc Dương đã ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cho cả năm ngay từ những ngày đầu năm 2018; trong đó đặt ra những giải pháp cụ thể, bao gồm cả trước mắt và lâu dài. Theo đó, có 7 nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện trong lĩnh vực kinh tế. 5 nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực văn hóa xã hội. 2 nhiệm vụ, giải pháp cho lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và 2 nhiệm vụ chính trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Ngoài nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 được ban hành ngay từ những ngày đầu năm, tất cả các lĩnh vực đều bám sát vào các nghị quyết chuyên đề như Nghị quyết 08 về phát triển nông nghiệp công nghệ cao bền vững, Nghị quyết 02 về quản lý, bảo vệ rừng... và tình hình thực tiễn của địa phương.
 
Hiện, Lạc Dương đã thực hiện nhiều biện pháp để đưa Nghị quyết vào thực hiện. Đặc biệt là giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương và người đứng đầu. Đồng thời xác định, những kết quả đạt được là một trong những yếu tố đánh giá thành tích của đơn vị, địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu. Và quan trọng hơn là tạo sự đồng thuận trong nhân dân để vận động sức dân, chung sức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.
 
NGỌC NGÀ
,
.