Ðảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt Nghị quyết TW6
Cập nhật lúc 08:36, Thứ Hai, 05/02/2018 (GMT+7)
Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng vừa tiến hành tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 (Khóa XII) cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc LLVT tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản của các Nghị quyết Trung ương 6 gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.
 
Ngay sau hội nghị này, cấp ủy, chỉ huy các cấp sẽ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh, thời gian hoàn thành trước ngày 10/2/2018.
 
THẾ ANH
,
.