Đam Rông: Tổng kết công tác xây dựng Ðảng năm 2017
Cập nhật lúc 08:35, Thứ Hai, 05/02/2018 (GMT+7)
Huyện ủy Đam Rông vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. 
 
Năm 2017, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đó, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt gắn với xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh; đặt trọng tâm là việc chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhằm ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy đảng. Tính đến cuối năm 2017, Đảng bộ huyện có 33 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 13 đảng bộ cơ sở, với 137 chi bộ trực thuộc và 20 cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Trong năm, đã kết nạp được 93 đảng viên mới, đạt 103% kế hoạch, chuyển Đảng chính thức cho 108 đảng viên dự bị, đưa tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ huyện đến nay lên 1.549 đồng chí. Qua đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng có 48,5% đạt trong sạch vững mạnh, 51,5% hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 11,1%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 79,3%. Công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được quan tâm thực hiện tốt, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, theo đúng quy trình, quy định. Trong năm 2017, đã bổ sung, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho 15 lượt cán bộ. Hiệp y, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho 9 cán bộ ở một số đơn vị thuộc ngành dọc, đồng thời hiệp y, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị ngành dọc theo đúng thẩm quyền, quy trình và quy định. Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 theo đúng kế hoạch đề ra. Trong năm, đã tiến hành kiểm tra 7 tổ chức Đảng và 3 đảng viên thuộc diện quản lý; giám sát 5 đảng viên thuộc diện quản lý và 7 tổ chức Đảng.
 
Năm 2018, Huyện ủy Đam Rông tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực trong việc triển khai, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng; tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể hướng về cơ sở.
 
Dịp này, có 1 tập thể và 1 cá nhân được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen đã có tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới năm 2017; Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen cho 4 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liên tục và 7 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.
 
LÊ TUẤN
,
.