ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN:
Chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Cập nhật lúc 08:55, Thứ Tư, 28/02/2018 (GMT+7)
Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, thời gian qua, Huyện ủy Cát Tiên đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Ðảng; tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
 
Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng, KT-XH ở Cát Tiên ngày càng phát triển, đời sống nhân dân, đặc biệt là người DTTS được nâng lên rõ rệt. Trong ảnh: Ðồng bào DTTS ở Ðồng Nai Thương phơi củ mỳ. Ảnh: Hồng Hải
Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng, KT-XH ở Cát Tiên ngày càng phát triển, đời sống nhân dân,
đặc biệt là người DTTS được nâng lên rõ rệt.
Trong ảnh: Ðồng bào DTTS ở Ðồng Nai Thương phơi củ mỳ. Ảnh: Hồng Hải

Để làm được điều đó, trong năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên đã quan tâm tới việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quán triệt cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc nội dung cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Qua đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2017, Đảng bộ huyện Cát Tiên có 10 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 38,5%; 14 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 53,8%; 2 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 7,7%. Về phân loại đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 10,6%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 82%, hoàn thành nhiệm vụ chiếm 6,1%, không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 1%.
Đồng chí Ngô Xuân Hiển - Bí thư Huyện ủy Cát Tiên cho biết, thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, trong năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên đã tổ chức kiểm tra đối với 78 lượt tổ chức đảng trực thuộc; trong đó, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí thành viên của Tổ công tác thực hiện Kế hoạch 13 của Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng TCCS đảng và đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020” đã được cử tham dự sinh hoạt thường kỳ tại 14 chi bộ cơ sở. Đây được xem là nét mới trong công tác lãnh đạo của Đảng ở Cát Tiên, qua đó đã giúp cho cấp ủy, chi bộ dưới cơ sở tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương; trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, công tác tự kiểm tra đảng viên theo quy định.
 
Nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên mới là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển liên tục của Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên đã chú trọng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở làm tốt công tác tạo nguồn, giáo dục và phát triển đảng viên. Theo đó, năm 2017, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 99 đảng viên, đạt 109% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên hiện có trong toàn Đảng bộ lên 1.900 đồng chí; trong đó có 722 đảng viên nữ, 285 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 45 đảng viên trong các tôn giáo, 1.416 đảng viên ở xã, thị trấn. “Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên rõ rệt, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đối với công tác phát triển Đảng, gắn với công tác phát triển Đảng với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh”, Bí thư Huyện ủy Cát Tiên Ngô Xuân Hiển khẳng định. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế nhất định cần sớm được khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong năm qua, đó là: năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Chất lượng, nội dung sinh hoạt ở một số cấp ủy, chi bộ còn đơn điệu, chưa đạt yêu cầu theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy có chất lượng và hiệu quả chưa cao. Việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên sau kiểm tra, giám sát còn chậm. Vai trò tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân của Mặt trận và các đoàn thể ở một số nơi còn hạn chế, hiệu quả chưa cao...
 
Để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong thời gian tới, theo Bí thư Huyện ủy Ngô Xuân Hiển, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả Kế hoạch 14 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên giai đoạn 2016-2020” và Đề án 01 của Tỉnh ủy về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2020”. Triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4. Chú trọng việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng cho các cấp ủy trực thuộc và bí thư, phó bí thư chi bộ dưới cơ sở; đồng thời, quan tâm công tác phát triển đảng viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng...
 
Có thể nói, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, thời gian qua, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở Cát Tiên tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
HỒNG HẢI
,
.