Kiểm tra, giám sát là yếu tố quan trọng để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh
Cập nhật lúc 09:36, Thứ Hai, 12/02/2018 (GMT+7)
Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của toàn Ðảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Ðó cũng là những quan điểm, nguyên tắc hoạt động xuyên suốt của Ðảng để bảo đảm cho tổ chức Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh.
 
Các tổ chức đảng thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, qua đó đã góp phần đạt thành tích trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trong ảnh: 9 tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2017 được khen thưởng. Ảnh: N.N
Các tổ chức đảng thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, qua đó đã góp phần đạt thành tích
trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trong ảnh: 9 tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”
năm 2017 được khen thưởng. Ảnh: N.N

Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối Các cơ quan (ĐUKCCQ) tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để Đảng ủy khối, UBKT, cán bộ làm công tác kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. 
 
Đồng chí Vũ Kim Sinh - TUV, Bí thư ĐUKCCQ, cho biết: Trong năm 2017, ngay từ đầu năm Đảng ủy khối đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời đốc thúc nhắc nhở các tổ chức cơ sơ đảng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, ngay từ những ngày đầu năm. 100% tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình và tổ chức triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra, đối tượng kiểm tra đồng đều hơn, quan tâm kiểm tra đảng viên là cán bộ chủ chốt. 
 
Để công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, ĐUKCCQ  đã mở lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 315 đồng chí cấp ủy viên, UBKT Đảng ủy cơ sở và các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát ở các chi bộ. Đồng thời cử 69 đồng chí là cấp ủy cơ sở, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy cơ sở tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đồng thời, Ban Thường vụ ĐUKCCQ cũng ban hành các văn bản như: gợi ý kiểm điểm bổ sung về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XII; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tăng cường lãnh đạo công tác kiểm soát việc kê khai tài sản, phát hiện, xử lý tham nhũng và tiếp tục thực hiện chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng… đối với các tổ chức cơ sở, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Bí thư chi bộ cơ sở. 
 
Theo thống kê của ĐUKCCQ, trong năm 2017, Ban Thường vụ ĐUKCCQ và các Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra được 96 tổ chức đảng. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra 4 tổ chức cơ sở đảng, các Đảng ủy cơ sở kiểm tra được 92 chi bộ. Đã có 1.114/2.722 đảng viên được kiểm tra, chiếm 40,92% tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ (vượt chỉ tiêu theo chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 5,92%). Trong đó, cấp ủy viên các cấp được kiểm tra 157 đồng chí; đảng viên là giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương là 83 đồng chí; đảng viên là trưởng, phó phòng và tương đương 328 đồng chí; đảng viên không giữ chức vụ 546 đồng chí)… Nội dung kiểm tra gồm chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện những điều đảng viên không được làm; kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên… 
 
Về công tác giám sát, ĐUKCCQ đã giám sát chuyên đề đối với 3 tổ chức cơ sở đảng (1 Đảng ủy cơ sở, 2 chi bộ cơ sở) và 3 đảng viên (1 đồng chí bí thư Đảng ủy, 2 đồng chí bí thư chi bộ), đạt 100% kế hoạch đề ra. Riêng Đảng ủy cơ sở giám sát chuyên đề tại 38 chi bộ về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Có 116 đảng viên được giám sát chuyên đề nội dung chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc giữ gìn phẩm chất lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao…
 
Theo kết quả từ UBKT ĐUKCCQ, năm 2017, có 8 đảng viên bị thi hành kỷ luật, chiếm 0,29% tổng số đảng viên trong Đảng bộ Khối. Nội dung vi phạm của các đảng viên chủ yếu do: thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; về chấp hành các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quản lý tài chính, tài sản, sử dụng văn bằng không hợp pháp; văn hóa ứng xử; đánh bài ăn tiền… Có 6 đảng viên chịu hình thức khiển trách, 1 đảng viên chịu hình thức cảnh cáo và khai trừ 1 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đảng viên thực hiện cơ bản đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định. Đảng viên bị kỷ luật đa số đã nhận thấy được khuyết điểm, vi phạm và có hướng khắc phục, sửa chữa cũng như chấp hành nghiêm quyết định thi hành kỷ luật. 
 
Tại Hội nghị tổng kết Công tác xây dựng Đảng năm 2017, Ban Thường vụ ĐUKCCQ đã thẳng thắn chỉ ra việc vẫn còn một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và chưa thấy hết trách nhiệm của mình là đích thân, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Do đó, năm 2017 có một số Đảng ủy cơ sở thực hiện việc kiểm tra các chi bộ trực thuộc chưa đạt chỉ tiêu theo chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy khối. Trong kiểm tra, tính chiến đấu của các đảng viên chưa cao, còn biểu hiện nể nang, nên sau kiểm tra tác dụng còn hạn chế... Việc thực hiện công tác giám sát còn một số tổ chức cơ sở đảng chưa thực hiện được. Một số tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện được nhiệm vụ này nhưng còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Ủy ban kiểm tra các Đảng ủy cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, thậm chí không thực hiện được nhiệm vụ này ở các nội dung kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra thực hiện việc thu, nộp Đảng phí và sử dụng nguồn tài chính Đảng chưa đạt yêu cầu. Việc tham mưu giúp cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra và giám sát chuyên đề đối với chi bộ và đảng viên là cán bộ chủ chốt còn hạn chế…
 
Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng; một bộ phận quan trọng trong toàn bộ hoạt động công tác xây dựng Đảng. Xác định rõ điều này, nên bước qua năm 2018, ĐUKCCQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch để thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ này, góp phần làm trong sạch Đảng cũng như nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.
 
N. NGÀ
,
.