Quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu cho cán bộ chủ chốt
Cập nhật lúc 16:35, Thứ Năm, 08/02/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 8/2, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến tại 15 điểm cầu và Hội trường Tỉnh ủy. 
 
Đồng chí Trần Duy Hùng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW
Đồng chí Trần Duy Hùng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW

Tại Hội nghị, các đồng chí: Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Dương Công Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã lần lượt trình bày 4 nghị quyết quan trọng mà Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQTW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”. 
 
Đồng chí Dương Công Hiệp - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết 20 và 21-NQ/TW
Đồng chí Dương Công Hiệp - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy quán triệt Quy định 02-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Thông qua việc học tập, quán triệt nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh nắm vững, hiểu rõ những nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng để triển khai, thực hiện hiệu quả qua đó tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, cũng như tổ chức nghiên cứu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, xây dựng kế hoạch hành động, hoàn thành nhiệm vụ được giao...
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 20 và 21-NQ/TW
Đồng chí Trần Văn Hiệp - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 20 và 21-NQ/TW

Ngoài ra, tại Hội nghị các đại biểu cũng đã được nghiên cứu, quán triệt Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/1/2017 về “Xử lý đảng viên vi phạm” và chuyên đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

D.DANH - V.BÁU
,
.