Triển khai nhiệm vụ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018
Cập nhật lúc 17:20, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)
* “Tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, coi trọng hiệu quả”
 
(LĐ online) - Chiều ngày 9/2, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018. Đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị cùng với sự tham gia của các ban, ngành, cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.
 
Đồng chí Trần Duy Hùng trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương cho 3 cá nhân
Đồng chí Trần Duy Hùng trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương cho 3 cá nhân
Năm 2018 là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020 và cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Trên cơ sở bám sát thực hiện Kết luận số 04-KL/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Chương trình công tác năm 2018 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình công tác tổ chức xây dựng Đảng khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020), Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định phương châm “Tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, coi trọng hiệu quả” nhằm tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ.
 
Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định 8 công tác trọng tâm trong đó: Tiếp tục tham mưu cụ thể hóa tổ chức thực hiện và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nghị quyết Trung ương, cấp ủy các cấp về tổ chức xây dựng Đảng, nhất là về đạo đức, phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2018 với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên” gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa việc thực hiện các quy chế, quy định của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ…
 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các  tập thể và cá nhân
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân
Nhân dịp này, 3 cá nhân vinh dự được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen đến 12 tập thể, 13 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017”.
 
Đức Tú
,
.